Ανυφί
 
  Τελική πρόσκληση Απολογισμού Πεπραγμένων 2017 & το κείμενο του Απολογισμού.
  Αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο: θέμα η τριστέτσα των εσπεριδοειδών
  Δημόσια διαβούλευση τριστέτσα
  Διεκδίκηση για την παραμονή του υποκαταστήματος της τράπεζας Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα
  Απολογισμός των πεπραγμένων
  Ενημερωτικό έγγραφο
  Το Σχολείο του Μέλλοντος
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ & ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
  ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΓΕΝΙΚΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ
  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΕΟΡΤΕΣ
  Ερωτήσεις
  Ιεροί Ναοί Ανυφίου
  Επαφή
  Counter επισκεψιμότητα
  Βιβλίο επισκεπτών
  Δημόσια Διαβούλευση-Κανονισμός Κοιμητηρίων
  Δημόσια Διαβούλευση-Χάρτα του Πολίτη
  τοποθέτηση των πολιτών στις δυο διαβουλεύσεις π
  Προσκλήσεις Συμβουλίων
Τελική πρόσκληση Απολογισμού Πεπραγμένων 2017 & το κείμενο του Απολογισμού.

Τελική πρόσκληση συμβουλίου με θέμα τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής και κοινοτικής αρχής έως 2018

                               Ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 23/01/2018

                                           (άρθρο 12 του ν.2690/1999, ΦΕΚ45Α)

                                        

                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                          Μ.Τ.Σ./Τ.Π. της Τ.Κ. ΑΝΥΦΙΟΥ                           

                          ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ              

                          Πληρ. Τηλ.:   6977313039,

                          email:  rabis@otenet.gr

 

                        Προς:  1. Πρόεδρο της Τ.Κ. Ανυφίου

                                  κ. Γ. Κωστόπουλο

                               2. Μέλος του Τ.Σ. Ανυφίου

                                  κ. Σ. Μακρή

                               3. Αρχείο της Τ.Κ. Ανυφίου

                               4. Αναρτητέα στο www.anufi.gr.gg

                                                    

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, παρακαλείστε όπως παρευρεθείτε τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,      

      09/02/2018, στο καφενείο του κ. Νικολάου (ή σε χώρο τον οποίο θα  

      υποδείξει ο δήμαρχος Ναυπλιέων μετά από αίτηση της αντιπολίτευσης την 

      22η/02/2016) και ώρα 21:30 μμ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τη  

      θεματολογία που αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω.      

          

Σχετ. : Με την κατατεθειμένη από 12/01/2018 πρόταση πρόσκληση συμβουλίου, και

        τον ν. 3852/10 με ιδιαίτερη μνεία στα άρθρα 67 παρ. 2, 85 & 90 παρ. 

        3 & τον ν.3463/2006 με ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 95 παρ. 2.

 

 

                               Ειδικά θέματα

Θέμα:    Περί σύγκλησης του Τ.Σ., σε ειδική δημόσια συνεδρίαση με την 

          ονομασία:

          Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής & Κοινοτικής Αρχής.

           Επι της διαδικασίας: 09η/02ου/2018, Θα γίνει κατάθεση του απολογισμού 

           αυτολεξεί, όπως κατατέθηκε την 12η/01/2018, στο πρωτόκολλο του δήμου

           Ναυπλιέων. Η μόνη αλλαγή που ενδεχομένως γίνει, θα γίνει στη 

           περίπτωση αυτή, στην οποία υπάρξουν δημόσιες παρεμβάσεις, οι οποίες 

           και θα κατατεθούν στο τελικό κείμενο.

Σημειώσεις:

1.   Οι προσκλήσεις, οι αποφάσεις και τα λοιπά έγγραφα, πλέον, θα αποστέλλονται στην Τ.Κ. Ανυφίου μέσω του πρωτοκόλλου του δήμου Ναυπλιέων, αφού πρώτα πρωτοκολληθούν, όπως ο νόμος ορίζει. Αυτό, ως μέτρο παράκαμψης, στις ορέξεις των ελεγκτικών αρχών, οι οποίες, είχαν παραβατικά νουθετήσει τον γραμματέα της Τ.Κ. Ανυφίου να μη πρωτοκολλά επίσημα έγγραφα, οδηγώντας τον, σε παράβαση.

2.   Δεν σταματώ πουθενά.-

3.   Η παρούσα, αποτελεί την 4η κατά σειρά πρόσκληση για απολογισμό της δημοτικής & κοινοτικής αρχής. Η διαδικασία είχε & έχει σκοπό, τη συμμετοχή του Τ.Σ. Παρα ταύτα, αφού η συμμετοχή δεν επετεύχθη, ο απολογισμός, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την 30η/21ου/2017 & κατατέθηκε την 12η/01/2018, θα δημοσιευτεί με τη παρούσα πρόσκληση-η οποία αποτελεί και τη τελευταία πρόσκληση, στο www.anufi.gr.gg. Σκοπό η κίνηση έχει, τη συμμετοχή & τοποθέτηση επι του απολογισμού κλπ, τα οποία όλα αποσκοπούν στη διαφάνεια και στη πολυφωνία-κάθε σχολιασμός, καυτηριασμός, επισήμανση κλπ, οφείλεται εν αρχή, να αποτυπωθεί στο τέλος του απολογισμού και να απαντηθεί σε μορφή σχολίου ή συνοδεία κλπ στοιχείων, αυτό,  προς περαιτέρω ενημέρωση.

 

                         Μ.Τ.Σ./Τ.Π της Τ.Κ. Ανυφίου

                                                     

 

                             ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

                                                                           Ημερομηνία κατάθεσης  12/01/2018

                                                                                     (άρθρο 12 του ν.2690/1999, ΦΕΚ45Α)

                                                                                                                   Αρ. Απόφασης 1η-27/12/2018

                                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                      Μ.Τ.Σ./Τ.Π. της Τ.Κ. ΑΝΥΦΙΟΥ

                                                                      ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ                                                

                                                                      Πληρ. Τηλ.:   6977313039,

                                                                      emailrabis@otenet.gr

 

                                                                                                                      προς: 1) Πρόεδρο της Τ.Κ. Ανυφίου

                                                                                                                            κ. Γεώργιο Κωστόπουλο

                                                                                                                       2) Αρχείο της Τ.Κ. Ανυφίου

Απολογισμός των πεπραγμένων της Κοινοτικής-Δημοτικής Αρχής στη Τ.Κ. Ανυφίου 2017

Ν. 3463/2006 άρθρο 218.

 

<<Τοποθέτηση της αντιπολίτευσης στην Τ.Κ. Ανυφίου>>.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Περιεχόμενα

Εισαγωγή    ……………………………………………………………………………………………….…………………………….………….σελ. 3

Αντιπολιτευτική στάση στη τοπική κοινότητα Ανυφίου.……………………………………………..………………………..……….σελ. 3

Επι του πρακτέου, τα πλαίσια και η δράση της αντιπολίτευσης στη τοπική κοινότητα Ανυφίου.………….………… σελ.3-8

Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής & κοινοτικής αρχής 2017 σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό κατατεθειμένο από 26/01/2016……………………………………………………………………………………………………………..…σελ.8

Στην Ενότητα 1η με θέμα οικονομικά/δημοτικά τέλη, πεπραγμένα στη σελίδα 3-7 ………….………………..…………σελ.8-9

Ενότητα 2η αυτοδίκαιο δικαίωμα-πεπραγμένα σελίδα 7-8.……………………………………………………………..………..….σελ.9

Ενότητα 3η η ανταπόδοση/ειδική ανταπόδοση, πεπραγμένα σελίδα 8-9.……………………………………………….…..σελ.9-10

Νεότερα σε ότι αφορά την ενότητα επίλογος σελίδα 9- ……………………………….……………………………….……..…..σελ.10

1.         Φοινικοειδή-πεπραγμένα σελίδα 9………………………………………………………………………………………………..σελ.10

2.         Επούλωση λάκκων-πεπραγμένα σελίδα 9…………………………………….………………………………………………..σελ.10

3.         Κοινοτικό κατάστημα, πεπραγμένα σελίδα 10………………………..…………………………………………………….σελ.10-11

4.         Βλάβες άρδευσης, πεπραγμένα σελίδα 10………………………………………………………………..…………………….σελ.11

5.         Επιχειρησιακό πρόγραμμα, πεπραγμένα…………………………………………….…………………………………………. Σελ.11

6.         Γήπεδο μπάσκετ, στο χώρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου, πεπραγμένα …………………………………….…..σελ.11-12

7.         Κοιμητήριο - πεπραγμένα,………………………………………………………………………….………………………….…..σελ.12

             Ανάλυση  5 τελευταίων θεμάτων ……………………………………………………………….…………...……….………..σελ.12

1.         Στολισμός Χριστουγέννων ………………………………………………………………………………………..…….………σελ.12-13

2.         Απορρίμματα ………………………………………………………………………………………………………..…………….………σελ.13

3.         Αθλητικοί χώροι …………………………………………………………………………………………………………………….…...σελ.13

4.         Κουνούπια-ιός δυτικού Νείλου  …………………………………………………………….………………………………….……σελ.13

5.         Πρωτόκολλο της Τ.Κ. Ανυφίου ……………………………………………………………………….…………………………σελ.13-14

Επίλογος …………………………………………………………………………………………………………………………………………....σελ.14-15

 

 

 

 

 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής & Κοινοτικής Αρχής έτους -2017

 

 

 

Εισαγωγή

Ο απολογισμός της δημοτικής και κοινοτικής αρχής έτους 2017, έρχεται ως συνέχεια του κατατεθειμένου από 26/01/2016 αμέσως προηγούμενου απολογισμού της δημοτικής και κοινοτικής αρχής.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ό,τι, στα στοιχεία που παρουσιάζονται στον 1ο απολογισμό έως σήμερα, δεν υπάρχουν  θετικές ή γενικότερες μεταβολές, υπάρχουν όμως νέα ζητήματα.

Με γνώμονα αυτό, καθώς και από το ότι έχει δημιουργηθεί ένα μεσοδιάστημα έως  σήμερα, θα γίνει μια επι μέρους επιφανειακή ανάλυση, πάνω στα νέα γεγονότα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια. Η επιφανειακή ανάλυση, υπόκειται στο γεγονός, του ό,τι, αν και ζητήθηκαν εξηγήσεις μέσω έγγραφων ερωτημάτων, όπως είθισται μεταξύ άλλων και για δεοντολογικούς λόγους να γίνεται, προκειμένου με αυτόν το τρόπο να διασφαλιστεί η αλήθεια ή και να ακουστεί η αντίθετη άποψη, ώστε να μη διασπείρονται ψευδείς, μονομερείς ή ημιτελείς ειδήσεις.

Πάραυτα, δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα συνεισέφεραν στο να γίνει μια ασφαλής και λεπτομερειακή αναφορά των γεγονότων, αφού αυτά τα κατατεθειμένα ερωτήματα, δεν επέστρεψαν με τις ανάλογες απαντήσεις-προφανώς αγνοήθηκαν. Οπότε, θα υπάρξει μια άλλου είδους ανάλυση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα γίνουν εκπτώσεις στην αλήθεια. Η ανάλυση αυτή θα περιέχει στοιχεία από μαρτυρίες των εμπλεκομένων λχ στην άρδευση ή μέσα από επίσημη αρθρογραφία λχ στο θέμα των απορριμμάτων και θα ισχύσουν μέχρι νεοτέρας.

Για τους παραπάνω λόγους, θα αποφευχθεί ο κατά μέτωπο καυτηριασμός  της αρχής, η γενικότερη ανάλυση, θα κυμανθεί με ένα παράδοξο τρόπο, αφού ανατρέπει το αναμενόμενο. Το ύφος του απολογισμού λοιπόν, θα αναπτυχθεί διαφορετικά από το ‘’συνηθισμένο’’. Το μεγαλύτερο μέρος το καταλαμβάνει αυτό των πεπραγμένων της αντιπολίτευσης του τόπου, στο οποία θα αναλυθούν, τα: η στρατηγική, τα του ελέγχου, τι ζητήθηκε και αν ελήφθη κάτι σχετικό, οι διάφορες διαπιστώσεις κ.α.

Ο απολογισμός των πεπραγμένων θα πρέπει να γίνεται σε κάθε δημοκρατική κοινωνία-ο απολογισμός δεν αποτελεί κανενός είδους καταγγελίας, ούτε αποσκοπεί σε αυτό.

 

Αντιπολιτευτική στάση στη τοπική κοινότητα Ανυφίου.

Πρώτα απ όλα θα πρέπει να αναλυθεί κάτι που αν και προφανές, τελεί υπό παρεξήγηση & πολλές φορές υπό εκμετάλλευση.  Αναφέρομαι στο πρώτο συνθετικό, στο αντί.

Το αντί λοιπόν, και μόνο στο άκουσμα μπορεί να σχετιστεί με στοχοποίηση προσώπων, με την ανάπτυξη μιας στείρας πολιτικής, στήνοντας ευκαιριακά ενέδρα σε κάθε κεντρική πολιτική-για πράγματα δηλαδή, στα οποία, είμαι κάθετα αντίθετος.

Επι του πρακτέου, τα πλαίσια και η δράση της αντιπολίτευσης στη τοπική κοινότητα Ανυφίου.

1.       Το τοπικό συμβούλιο, στη Τ.Κ. Ανυφίου, λειτουργεί χάρη στην επιμονή και στους αγώνες της αντιπολίτευσης της Τ.Κ. Ανυφίου, και μόνο.                                                                                                                                                                              ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Από αρχής λειτουργείας, της νέας αρχής, το Τ.Σ. Ανυφίου δεν λειτούργησε.                                                     Πρώτη φορά συνεδρίασε 8 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων. Έπειτα, λειτούργησε για τρεις μήνες, με μια μετέπειτα εκ νέου στάση 4ων μηνών.                                                                                                                                                     Η αδράνεια αυτή, επέφερε ευκαιριακές παρατυπίες, λχ επισκευή κοινοτικού γραφείου, άνευ αποφάσεως…! Οι εργασίες στηρίχτηκαν, σε ένα απλό σημείωμα-αίτημα, μια διαδικασία; που όμοια της δεν υπάρχει, ούτε και δικαιολογείται από τον ΔΚΚ ή αλλού.                                                                                                                                                       Σημείωση: ο χώρος αυτός αποτελούσε, και εξακολουθεί να αποτελεί προϊόν έρευνας. Αυτό; Μετά από καταγγελίες από μέρους μου, με την αιτιολογία της αυθαίρετης καταπάτησης από τον αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής.                                                                                                                                                                                    Απέναντι σε όλο αυτό, δόθηκε, και εξακολουθεί να δίνεται μια διαδικαστική μάχη, στην οποία ενεπλάκη και η επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006, καθώς επίσης η εισαγγελία εφετών και η εισαγγελία πρωτοδικών  Ναυπλίου-απέναντι σε όλα αυτά, επιμένω στο ό,τι,  προηγούνται των αυθαιρεσιών! οι όποιες καταγγελίες, οι οποίες είχαν λάβει χώρα από εμένα ως πρόεδρος της Τ.Κ. Ανυφίου.                                                                                            Εκτός αυτού, άπαντες έχουν γνώση: ο νέος πρόεδρος της Τ.Κ. ενημερώθηκε σχετικά με το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το οποίο για πρώτη φορά στα χρονικά συντάχθηκε στη Τ.Κ. Ανυφίου, έχει γνώση ο ΓΓ αποκεντρωμένης διοίκησης Αργολίδος, οι κατά καιρούς προϊστάμενοι του με έδρα την Πάτρα, το σώμα επιθεωρητών της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο γενικός επιθεωρητής αποκεντρωμένης διοίκησης, ο εισαγγελέας κατά της διαφθοράς, καθώς επίσης η εισαγγελία εφετών και πρωτοδικών Ναυπλίου όπως και ο προϊστάμενος τους εισαγγελέας του Αρείου πάγου-άπαντες! φέρουν ευθύνες.                                                           Η υπόθεση από πλευράς διαδικασιών αυτοδιοίκησης, είναι στον εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, ο οποίος, έχει προωθήσει της υπόθεση στα ανώτατα ελεγκτικά όργανα.                                                                                                     Από δικαστικής πλευράς, έχει γίνει αναλυτική αναφορά κατά: της εισαγγελίας εφετών και πρωτοδικών Ναυπλίου στον προϊστάμενο των, εισαγγελέα του Αρείου πάγου.

2.       Χάρη στη σοβαρότητα που επέδειξε, από τη χωρίς καμία απουσία έως σήμερα, στις συνεδριάσεις η αντιπολίτευση της Τ.Κ. Ανυφίου-έχουν παρθεί όλες αυτές οι αποφάσεις που ο πρόεδρος έχει φέρει σε συζήτηση.                                                                                                                                                                                                  Χωρίς τη συνεχή παρουσία; θα ήτο αδύνατο να παρθούν αποφάσεις, διότι η συμπολίτευση ουδέποτε! είχε απαρτία.

3.       Η αντιπολίτευση, έδωσε στην συμπολίτευση λευκή επιταγή στις προτάσεις του προέδρου-έως σήμερα 3 είναι μόνο οι αρνητικές ψήφοι, και αφορούν :                                                                                                                                                1. Την άρνηση μου να πληρωθεί αρδευτικό έργο επι ημερών προεδρίας μου, το οποίο κάτ εμέ ήτο ανύπαρκτο (είχα αποφανθεί σχετικά, ως πρόεδρος,  εγγράφως και είχα αρνηθεί την πληρωμή έργου),                                                     2. Μη παραχώρηση πεζοδρομίου σε πολίτες οι οποίοι αιτήθηκαν τη κάρπωση του,                                                                    3. Τη μη τοποθέτηση χημικών τουαλετών (δεν θυμάμαι κάτι άλλο).

4.       Η αντιπολίτευση την οποία και εκπροσωπώ, πράττει σύμφωνα με τις εμπειρίες που αποκόμισε 7 χρόνια στην αυτοδιοίκηση (εμπειρίες: ως τέως πρόεδρος, δεν μπορούσα να λάβω αποφάσεις και αυτό; Κυρίως λόγω των ευθηνών του ΓΓ αποκεντρωμένης διοίκησης, δεν είχα γενικά συμπαράσταση, είχα εισπράξει την άσχημη εκδοχή του αντί). Για τους λόγους αυτούς, στέκομαι στο πλευρό του προέδρου, πάντα! όπως χαρακτηριστικά του έχω αναφέρει και τώρα για άλλη μια φορά το εξάγω δημοσιοποιώντας το, του έχω πει <<είμαι μαζί σου για το καλό του τόπου, και είμαι ο μόνος που δεν θα σε πουλήσω ποτέ, εκμεταλλεύσου το>>.

5.       Ως αντιπολίτευση, μετά από την προαναφερόμενη αδράνεια της λειτουργίας του Τ.Σ., και μετά την κραυγαλέα αδράνεια του ελεγκτή νομιμότητας να εκτελέσει τα προβλεπόμενα αν και ενημερώθηκε σχετικά.              Ενεργοποίησα (απ ότι έχω διαπιστώσει πρώτη φορά συμβαίνει σε επίπεδο χώρας, το να ενεργοποιεί μέλος τοπικού συμβουλίου το άρθρο 95 παρ. 2 του ν.3463/2006 κ.α.σ.) το άρθρο 95 παρ. 2 του ν.3463/2006 κ.α. σχετικά, το οποίο δίνει το δικαίωμα στο 1/3 του συμβουλίου να προτείνει αυτοδίκαια εν αρχή θέματα σε συζήτηση, και εφόσον δεν τελεσφορήσει η πρόταση, να συνεδριάσει το 1/3 μέσα σε προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να διατάξει τον πρόεδρο την εκτέλεση της απόφασης-δίδοντας του με αυτό τον τρόπο, πρόσθετες αρμοδιότητες.                                                                                                                                                                                              Σε κάτ ιδίαν συζήτηση με τον ΓΓ, εξέφρασε την εναντίωση στα των κινήσεων μου αυτών, λέγοντας μου ότι δεν μπορώ να εκμεταλλεύομαι μεμονωμένα (ΥΠΑΡΚΤΑ όμως) άρθρα, πως το ΣτΕ θα μπορούσε να ρίξει τις όποιες αποφάσεις μου, και έθεσε ως παράδειγμα τις άδειες των καναλιών (μεγαλεία, στο ΣτΕ για να ρίξουν εσωτερικές αποφάσεις μου).                                                                                                                                                                              Επίσης, ο ΓΓ έχει διατάξει παραβατικά! τον γραμματέα της Τ.Κ. να μη πρωτοκολλά τις αποφάσεις ΜΟΥ, οι οποίες έχουν παρθεί σύμφωνα με τον ΔΚΚ, δρώντας παραβατικά και ενάντια στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, κυρίως όμως κατά του συνταγματικού δικαιώματος και της υποχρέωσης.                                                                                   Απέναντι στις παράτυπες ορέξεις ελεγκτών και υπαλλήλων, απαίτησα τη πρωτοκόλληση των εγγράφων, ώστε να λάβουν υπόσταση στα διαδικαστικά (έκτοτε όλα τα έγγραφα αποστέλλονται στην Τ.Κ. Ανυφίου μέσω του γραφείου πρωτοκόλλου του δήμου Ναυπλιέων).                                                                                                                        Αφού λοιπόν, η υπόσταση των εγγράφων  επετεύχθη, χάρις στη φόρμουλα που εφηύρα με τη διαδικασία της  αποστολής των εγγράφων μέσω του πρωτοκόλλου του δήμου Ναυπλιέων, τους  παρότρυνα να κινηθούν κατά τον νόμο, εναντίον μου.                                                                                                                                                                    Λυπάμαι, αλλά αδυνατώ να εκπροσωπήσω τους πολίτες οι οποίοι επέλεξαν να τους εκπροσωπώ με ποσοστό του 48% στο σύνολο ως γλάστρα, και να είναι υπό! του 52% που εκπροσωπείται αθροιστικά από τη συμπολίτευση.                                                                                                                                                                                             Οι ευθύνες μου θα είναι μεγάλες, αν αδιαφορήσω.

6.       Σύμφωνα με τα αμέσως παραπάνω, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Ανυφίου έχει λάβει αντί της αντιπολίτευσης…, πρόσθετες αρμοδιότητες από την αντιπολίτευση της Τ.Κ. Ανυφίου-δεν διαφαίνεται κάπου το αντίθετο.

7.       Θεματολογία αποφάσεων οι οποίες έχουν παρθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2 του ν.3463/2006 κλπ: 

 1. Θέμα  : Περί εισήγησης απόδοσης τιμητικού τίτλου, αυτού του επιτίμου δημότη της   Τ.Κ. Ανυφίου, στα Μέλη του Αγγελοπούλειου ιδρύματος. Στα Μέλη τα οποία εκπροσωπούν και διαχειρίζονται ένα ίδρυμα το οποίο έχει εντολή να  προσφέρει στο μαθητικό κοινωνικό σύνολο, το οφείλουμε αυτό στη μνήμη του    ιδρυτού, ως κοινωνία και  ως γενέτειρα του πατρίδα.
 2. Θέμα  : Περί εισήγησης δωρεάν παροχής νερού, απαλλαγμένο και από κάθε τέλος,  σε  όλους όσους διαμένουν στη Τ.Κ. Ανυφίου. Με τη λογική, αφού είναι   ακατάλληλο και αφού δικαιούνται δωρεάν νερό τα αγροτικά μηχανήματα, να   δικαιούνται και όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι
 3. Θέμα  : Περί εισήγησης, σειράς προτάσεων, αναβάθμισης του ρόλου της Τ.Κ., στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, με γνώμονα ότι, δεν υφίσταται πια Δημοτική Ενότητα Μιδέας.
 4. Θέμα  Περί εισήγησης πρότασης, για το ποιες υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν  στη Τ.Κ. Ανυφίου, ν.3852/10 άρθρο 91.
 5. Θέμα  Περί εισήγησης, πρότασης, τρόπου παροχής, πλήρους πρόσβασης στην  ενημέρωση σε όλους τους κατοίκους,  δια τα θέματα που αφορούν την Τ.Κ. και το δήμο γενικότερα, άρθρο 215 παρ. 4 ν. 3463/2006.
 6. Θέμα  Περί εισήγησης, επέκτασης  του δημοτικού φωτισμού.
 7. Θέμα : Περί εισήγησης, αποκατάστασης δρόμου, στη γειτονιά Καφανταρέικα.

  Πρόταση: κατά τη συνεδρίαση προτείνω όπως καλεστούν κάτοικοι της γειτονιάς  και ο αρμόδιος υπάλληλος της Τ.Υ. του δήμου Ναυπλιέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η  νομιμότητα (πιθανώς προβλέπεται στα σχετικά με τον ν. 3463/2006 άρθρο 100 παρ. 2, ή στο άρθρο 126  παρ. 3 του ιδίου νόμου, ειδάλλως ας γίνει υπερβατικά από την υπηρεσία).

 1. Θέμα  : Περί εισήγησης, άμεσης αποκατάστασης του δημοτικού φωτισμού στο Ανυφί.
 2. Θέμα  : Περί εισήγησης, πρότασης, δια την απρόσκοπτη λειτουργία, των χώρων κοινής Χρήσης & εκτός συναλλαγής, (των πάρκων & των παιδικών χαρών), πρόταση  τύπου κανονισμού χρήσης.
 3. Θέμα : Περί εισήγησης, σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-16-17-18-19-20  

της Τ.Κ. Ανυφίου, αν και εκπρόθεσμα… επιβάλλεται η σύνταξη του.

 1. ΘΕΜΑ : Περί εισήγησης, βελτίωσης της διασταύρωσης του Αγγελοπούλειου δημοτικού σχολείου, με τοποθέτηση κοίλων καθρεπτών, μάτια γάτας και ότι άλλο σχετικό  για τη διασφάλιση της επιβράδυνσης της ταχύτητας των οχημάτων και της  ασφαλούς κυκλοφορίας.
 2. Θέμα : Περί εισήγησης δωρεάν παροχής νερού & απαλλαγμένο και από κάθε άλλο τέλος, για όλους όσους υδροδοτούνται με νερό προερχόμενο από τη Τ.Κ. Ανυφίου, λόγω α) των υπερβάσεων στις παραμετρικές τιμές των νιτρικών όπως  αυτές αναφέρονται στη ΚΥΑ Υ2/2600/2001 β) κ.α….. .
 3. Θέμα : Περί εισήγησης, σειράς προτάσεων, αναβάθμισης του ρόλου της Τ.Κ. Ανυφίου, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, με γνώμονα ότι, δεν υφίσταται πια, Δημοτική  Ενότητα Μιδέας.
 4. Θέμα : Περί εισήγησης πρότασης, για το ποιες υπηρεσίες μπορούν να λειτουργήσουν  στη Τ.Κ. Ανυφίου, ν.3852/10 άρθρο 91.
 5. Θέμα  : Περί εισήγησης, πρότασης, τρόπου παροχής, πλήρους πρόσβασης στην ενημέρωση σε όλους τους κατοίκους,  δια τα θέματα που αφορούν την Τ.Κ. και  το δήμο γενικότερα, άρθρο 215 παρ. 4 ν. 3463/2006.
 6. Θέμα : Περί εισήγησης, επέκτασης  του δημοτικού φωτισμού.
 7. Θέμα : Περί εισήγησης, αποκατάστασης δρόμου, στη γειτονιά Καφανταρέικα.

Πρόταση: Κατά τη συνεδρίαση, προτείνω όπως καλεστούν, οι κάτοικοι της γειτονιάς  και ο αρμόδιος υπάλληλος της Τ.Υ. του δήμου Ναυπλιέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η  νομιμότητα (πιθανώς προβλέπεται στα σχετικά με τον ν. 3463/2006 άρθρο 100 παρ. 2, ή στο άρθρο 126  παρ. 3 του ιδίου νόμου, ειδάλλως ας γίνει υπερβατικά από την υπηρεσία).

 1. Θέμα : Περί εισήγησης, άμεσης αποκατάστασης του δημοτικού φωτισμού στο Ανυφί.
 2. Θέμα : Περί εισήγησης, πρότασης, δια την απρόσκοπτη λειτουργία, των χώρων κοινής  Χρήσης & εκτός συναλλαγής, (των πάρκων & των παιδικών χαρών), πρόταση  τύπου κανονισμού χρήσης.
 3. Θέμα : Προσχεδιασμός, τρόπου δράσης, δια την προστασία εκτάσεων στα όρια της Τ.Κ. Ανυφίου, όταν αυτές κινδυνεύουν από μη ανταποδοτικές δράσεις, προς όφελος  του τόπου
 4.  Θέμα  Περί εισήγησης ψηφίσματος, σχεδιασμού και δράσεων, με σκοπό την διεκδίκηση, και την παραμονή του  υποκαταστήματος της τράπεζας Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα του Δήμου Ναυπλιέων.
 5.  Θέμα :Περί εισήγησης, αποστολής, επίσημης συγχαρητήριας επιστολής, σε όλους όσους συμμετείχαν στην αναζήτηση του αγνοούμενου κ. Ανδρέα Σάββα.

Υ.γ. Η αποστολή όπως γίνει μέσω των υπηρεσιών τους, ή απευθείας  στους εθελοντές, και σε όσους συνέβαλαν στη διακίνηση της πληροφορίας.

 1. Θέμα :Περί εισήγησης, κανονισμού-σχεδιασμού δράσης, σε περίπτωση εξαφάνισης κατοίκου της περιοχής.
 2. Θέμα :Περί εισήγησης, πρότασης της αντικειμενικής! συμμετοχής των δικαιούχων κατοίκων της περιοχής, στη διαδικασία λήψης, της κοινωνικής  απόσυρσης, και των προϊόντων που διακινούνται μέσω αυτής.-
 3.  Θέμα :Περί εισήγησης, πρότασης της αντικειμενικής! συμμετοχής των παραγωγών της Περιοχής, στη διαδικασία της κοινωνικής απόσυρσης.-
 4. Θέμα :Περί εισήγησης, ένταξης της περιοχής, σε αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
 5. Θέμα :Περί εισήγησης, συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης των παραγωγών, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Αργολίδος και με Γεωπονικά Πανεπιστήμια, ώστε σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής, να σχεδιαστεί, η καλύτερη δυνατή επόμενη  μέρα των καλλιεργητών, λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η τριστέτσα.
 6. Θέμα :Περί εισήγησης, εξουσιοδότησης, του προέδρου της Τ.Κ. Ανυφίου,  προκειμένου να ενημερωθεί, από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς: 1. της  αυτοδιοίκησης 2. από το γραφείο εξυπηρέτησης των αιρετών οργάνων, το χρονικό πλαίσιο (από & έως) της διενέργειας εκλογών, με σκοπό τη δημιουργία Τοπικού Συμβουλίου Νέων, στην Τ.Κ. Ανυφίου.
 7. Θέμα Περί εισήγησης, πρότασης αλλαγής, του σημείου εκκίνησης της μεγάλης Διαδρομής του επόμενου μαραθωνίου, από το έτους 2018 και έπειτα, ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί πλέον, από την κεντρική είσοδο του Καλλικράτειου Δήμου Ναυπλιέων, η οποία ενώνει τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος με το  

κέντρο αυτού, το Ναύπλιο, δηλαδή από το Ανυφί.

 1. Θέμα : Περί εισήγησης, τροποποίησης-πρόσθεση στοιχείων, στο άρθρο 4 με τίτλο <<προτεραιότητες>>, της υπ αριθ. 142/2008 Απόφασης/Κανονισμός Άρδευσης.

 Πρόταση: 1η προτεραιότητα έχουν, τα φυτά χωρίς ανεπτυγμένο ριζικό Σύστημα, δλδ τα νεοφυτεμένα.

 1. Θέμα: Περί εισήγησης, τοποθέτησης καπακιών, στα φρεάτια άρδευσης στο δρόμο Ανυφί-Προσύμνη, με σκοπό, τη προστασία των διερχομένων.
 2. Θέμα: Περί εισήγησης, αποζημίωσης, πολίτη (του κ. Κ. Γ. πρωτοβουλία εμού! άνευ αιτήματος από τον πολίτη) για την ταλαιπωρία που  υπέστη στην άρδευση (προτείνω: την εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 

του ν.3463/2006).

 1. Θέμα :Περί εισήγησης, πρότασης, αίτημα συμμετοχής της Τ.Κ. Ανυφίου και  των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, στη δράση: όλοι μαζί μπορούμε.
 2. Θέμα: Περί εισήγησης, τοποθέτησης βρύσης, με νερό Μιδέας στα Αγγελαινέικα.
 3. Θέμα : Περί εισήγησης, υδροδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανανυφιακού.
 4. Θέμα: Περί εισήγησης, σύνταξης υπομνήματος, με θέμα: Η τριστέτσα  των εσπεριδοειδών-Citrus tristeza virus (CTV). Το οποίο υπόμνημα, θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά: 1. Τον χρόνο εισαγωγής της ασθένειας στην Ελλάδα, 2. Το πότε άρχισε η καταπολέμηση της ασθένειας, 3. Το είδος της καταπολέμησης, 4. Την κείμενη νομοθεσία ανά τα έτη, 5. Το ποσό της αποζημίωσης  των παραγωγών, 6. τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η παραγωγική κοινωνία, 7. Την αντιμετώπιση από την πολιτεία, 8. Το αν υπάρχει σχεδιασμός για την επόμενη μέρα της παραγωγής, 9. κ.α.

Σημείωση: Το υπόμνημα έχει σκοπό την αμεσότητα, να χρησιμοποιηθεί και να συνοδεύει ως βασικό στοιχείο, κάθε έγγραφο και κάθε απόφαση της Τ.Κ. Ανυφίου, λχ στο ευρωκοινοβούλιο, στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, κ.α. .

Προτείνεται: Δημόσια Διαβούλευση.

 1. Θέμα:   Περί εισήγησης, αναφοράς στο ευρωκοινοβούλιο, δια μέσω του  Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, με θέμα: η τριστέτσα των εσπεριδοειδών-Citrus tristeza virus (CTV)-τα προβλήματα τα οποία έχει επιφέρει στην παραγωγική κοινωνία, και η αντιμετώπιση των παραγωγών από την πολιτεία (ΕΕ και Ελλάδα) και 

 από τα εκτελεστικά όργανα τους.

 1. Θέμα 38ο : Περί εισήγησης, προτεραιότητας ύδρευσης, της Τ.Κ. Ανυφίου με  νερό από την πηγή της Λέρνης.

 Έκτακτο, για τους λόγους: 1. Ο αποκλεισμός της άμεσης σύνδεσης με ποιοτικότερο νερό, έγινε ερήμην της Τ.Κ. Ανυφίου, αυθαιρέτως-οι προτεραιότητες και οι αποκλεισμοί έγιναν χωρίς διαβούλευση, συνέβη   προφανώς με ατομική πρωτοβουλία, 2. Ο χώρος ‘’υποδοχής’’ του έργου, είναι η Τ.Κ. Ανυφίου, 3. Η Τ.Κ. Ανυφίου είναι επιβαρυμένη εκτός από τα νιτρικά, και με την από την επιστημονική κοινότητα χαρακτηρισμένη ως καρκινογόνος-τερατογόνος-μεταλλαξιογόνος τριπλής δράσης χημική ουσία, με την ονομασία εξασθενές χρώμιο, 4. Το έργο σύνδεσης της δεξαμενής της Τ.Κ. Ανυφίου με τον κεντρικό αγωγό, έχει μικρές απαιτήσεις ολοκλήρωσης, 5. Η δεσμευμένη ποσότητα νερού (40 κυβικά), δεν επαρκεί δια την απρόσκοπτη υδροδότηση των προτεινόμενων περιοχών, οπότε ως έργο θα είναι προβληματικό ως προς την αποτελεσματικότητα-ακόμα και για την Τ.Κ. Ανυφίου η επάρκεια είναι οριακή, μιας και λείπουν 10+ κυβικά για την απρόσκοπτη ύδρευση 6. Διαφύλαξη των δικαιωμάτων των κατοίκων-προστασία από τους αποκλεισμούς 7. Η Τ.Κ. Ανυφίου, πάντα αγωνίστηκε, και πάντα συμπεριέλαβε στις προτεραιότητες!  την υδροδότηση των κατοίκων με ποιοτικό κατάλληλο νερό, βλέπε επιχειρησιακό πρόγραμμα 2011-12-13-14 & τις λοιπές, σχετικές με το θέμα, Αποφάσεις κ.α.

 1. Θέμα: Περί εισήγησης κατάθεσης, ολοκληρωμένης πρότασης, δια την άμεση διασύνδεση της δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Ανυφίου, με τον κεντρικό αγωγό έργου με το νερό Λέρνης.
 2. Θέμα: Περί εισήγησης, στήριξης & συμμετοχής της Τ.Κ. Ανυφίου, στις ενέργειες κατά των πλειστηριασμών-στα πλαίσια πάντα: της νομιμότητας, της ειρήνης, και του Συντάγματος.

 Σημείωση: θα αναφερθούν λεπτομερώς, οι περιπτώσεις εμπλοκής.

 1. Θέμα: Περί εισήγησης, διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας, και τέλεσης αυτής, στο αμφιθέατρο του 1ου Αγγελοπούλειου δημοτικού σχολείου Ανυφίου.
 2. Θέμα: Περί εισήγησης, συμμετοχής της Τ.Κ. Ανυφίου, σε πρόγραμμα καταπολέμησης κατά του κουνουπιού του Νείλου.
 3. Θέμα: Περί εισήγησης, προμήθειας, σε κάθε οικία της Τ.Κ. Ανυφίου, ειδικών ταμπλετών προνυμφοκτονίας, οι οποίες διακόπτουν τον κύκλο ζωής των κουνουπιών, με σκοπό να συμβάλουν άπαντες, στην  

καταπολέμηση του φαινομένου (ευρεία καταπολέμηση).

 1. Θέμα: Περί εισήγησης, ψηφίσματος συμπαράστασης, της πρότασης των: Πρωτοβουλία Πολιτών για την Επαναλειτουργία Τώρα του Τρένου στην Αργολίδα.
 2. Θέμα: Περί εισήγησης, ακύρωσης του με αριθ. Πρωτ. 1355-25/01/2017 και κάθε άλλου, ίδιου εγγράφου, με αντικείμενο την είσπραξη τέλους από τα παραπήγματα τα οποία στεγάζουν τα συστήματα άρδευσης.
 3. Θέμα: Περί εισήγησης, καταγγελίας του με αριθ. Πρωτ. 1355-25/01/2017 και κάθε άλλου, ίδιου εγγράφου, με αντικείμενο την είσπραξη τέλους από τα παραπήγματα τα οποία στεγάζουν τα συστήματα άρδευσης.
 4. Θέμα : Περί εισήγησης, βελτίωσης του παρεχόμενου δημοτικού νερού άρδευσης, λόγω της αυξημένης υφαλμύρωσης-με σκοπό τη ποιοτική βελτίωση της παραγωγής & την προστασία του φυτικού κεφαλαίου, 

των καταναλωτών. 

Προτείνεται η τοποθέτηση αφαλατωτή, κόστους έως 5000 ευρώ.

 1. Θέμα: Περί εισήγησης, δημιουργίας χώρου παρκινγκ, για τις ανάγκες του φίλαθλου κοινού. Ο χώρος βρίσκεται στα πέριξ του δημοτικού γηπέδου μπάσκετ & γειτνιάζει με το γήπεδο ποδοσφαίρου του 

Πανανυφιακού.

 1. Θέμα: Περί εισήγησης, διαμόρφωσης του χώρου παρκινγκ, στο δημοτικό γήπεδο μπάσκετ, το οποίο γειτνιάζει με το γήπεδο ποδοσφαίρου, του Πανανυφιακού.
 2. Θέμα : Περί εισήγησης, εξεύρεσης, και παραχώρησης κατάλληλου χώρου, στους πολιτιστικούς συλλόγους και στις γυναίκες της Τ.Κ. Ανυφίου, προκειμένου να στεγάσουν τις προγραμματισμένες  δραστηριότητες τους: τα μαθήματα άθλησης & χορού κλπ  πολιτιστικά δρώμενα.
 3. Θέμα : Περί εισήγησης, της επίσημης εκπροσώπησης του Τ.Σ., μέσω του Προέδρου της Τ.Κ. Ανυφίου, στους σχολικούς εορτασμούς των εθνικών επετείων κλπ.  Υπ όψιν αρ. Απόφ. 03/2016.
 4. Θέμα: Περί εισήγησης, σύνταξης κανονισμού κυλικείων. Ο οποίος θα ισχύει, στα όρια της Τ.Κ. Ανυφίου, με σκοπό: α. τη διαφύλαξη της διαφάνειας, β. την αποτροπή φαινομένων αποκλεισμού και την  προώθηση της ίσης συμμετοχής των δικαιούχων στις διαδικασίες, γ. τη προώθηση κατάλληλων εδεσμάτων-ροφημάτων με σκοπό τον αποκλεισμό των ακατάλληλων & τη προώθηση ντόπιων προϊόντων &  των βιολογικών.
 5. Θέμα: Περί εισήγησης, εξουσιοδότησης του προέδρου της Τ.Κ. Ανυφίου, ώστε να προκαλέσει σε πρώτο χρόνο, επίσημη συνάντηση του Τ.Σ. με τον νέο διευθυντή του 1ου Αγγελοπούλειο δημοτικού σχολείου   Ανυφίου και έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου: α. να γίνει μιά πρώτη γνωριμία, β. να συζητηθεί το μέλλον του σχολείου γ. να κατατεθούν τα όποια προβλήματα,  προκειμένου, να βοηθήσουμε ως Τ.Σ. τη μαθητική και τη διδακτική κοινότητα, κατά τα μέγιστα των δυνατοτήτων. Σε δεύτερο χρόνο, να επαναληφθεί η ίδια συνάντηση, με τη συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, και τη σχολική επιτροπή.

Οι συναντήσεις προτείνω να πραγματοποιηθούν, στο χώρο του σχολείου.

 1. Θέμα 54ο περί της κατάθεσης συμπληρωματικής απόφασης για τη τράπεζα Πειραιώς
 2. Θέμα 55ο αποστολή υπομνήματος στην όμορη ΔΕΥΑ
 3. Θέμα 56ο τοποθέτηση πινακίδων οδών
 4. Θέμα 57ο διασταύρωση Μητσάνη
 5. Θέμα 58ο τοποθέτηση απινιδωτών.

Αυτές είναι κάποιες από τις αποφάσεις, οι οποίες έχουν παρθεί από πλευράς μου και αφορούν το νερό, τα απορρίμματα, τη προστασία των δημόσιων χώρων κλπ

8.       Τι επετεύχθη με την εμπλοκή της αντιπολίτευσης της Τ.Κ. Ανυφίου μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 95:

1.       Μη κλείσιμο της τράπεζας Πειραιώς-με την έγγραφη συμπαράσταση του κυβερνητικού βουλευτή κ.                                               

 Γκιόλα και του βουλευτή της νέας δημοκρατίας κ. Ανδριανού δια εκπροσώπου του, καθώς και άλλων.. Σχετ. θέμ. 21 & 54 .

2. Εξωτερίκευση της πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης Σχετ. θέμα 5ο.

3. Την απρόσκοπτη λειτουργεία των πάρκων και των παιδικών χαρών στη Τ.Κ. Ανυφίου σχετ. θέμα 9.

4. Την έως τώρα προστασία του γηπέδου μπάσκετ Σχετ. θέμ. 20, 48 & 49.

5. Διακοπή της ανεξέλεγκτης διάθεσης των προϊόντων με την κοινωνική απόσυρση η οποία όπως συνέβαινε άγγιζε τα όρια του σκανδάλου, ενημερώθηκε σχετικά ο υπουργός Σχετ. θέματα 24 & 25.

6. Την εξωτερίκευση σχετικά με το κουνούπι του Νείλου και τη συστηματική καταπολέμηση του Σχετ. θέμ. 41, 42 & 43.

7. Τη προστασία των καταναλωτών από την καταβολή χαρατσιού σε ότι αφορά τα τέλη στα αρδευτικά συστήματα Σχετ. θέματα 45 & 46.

8. Την εν μέρη βελτίωση της διασταύρωσης του Αγγελοπούλειου δημοτικού σχολείου Σχετ. θέμ. 11.

9. Πρόταση για την οικονομικότερη σύνδεση της Τ.Κ. Ανυφίου με νερό Λέρνης (είναι θέμα προς διερεύνηση).

10. κ.α.

 

9.       Οι σχεδιασμένες δράσεις από πλευράς αντιπολίτευσης, είναι:

1.       Συνέχεια λήψης των αποφάσεων σύμφωνα με τα όσα η κείμενη νομοθεσία ορίζει.

2.       Αναζήτηση ευθηνών στις αυθαίρετες εντολές του ΓΓ.

3.       Ενημέρωση του εισαγγελέα διαφθοράς για τα τεκταινόμενα.

4.       Προστασία των δικαιωμάτων μου ως μέλος του Τ.Σ., μη δεχόμενος τους όποιους εκβιασμούς.

5.       Συνέχιση της εποπτείας, όπως το σύνταγμα ορίζει.

6.       Συνέχιση της έρευνας σε ότι αφορά τον τομέα άρδευση, και η απαίτηση της λειτουργίας του κανονισμού άρδευσης.

7.       Διαρκής έλεγχος σε ότι αφορά 1. την ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών σε καθαριότητα και φωτισμό, τη προστασία της δημόσιας περιουσίας κλπ.

8.       Κ.α.

 

Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής & κοινοτικής αρχής 2017 σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό κατατεθειμένο από 26/01/2016.

Σημείωση: Για καλύτερη ανάλυση των στοιχείων θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ο προηγούμενος απολογισμός ο οποίος έχει κατατεθεί στα αρχεία της Τ.Κ. Ανυφίου. Εναλλακτικά, έχει αναρτηθεί στο www.anufi.gr.gg

 

Στην Ενότητα 1η με θέμα οικονομικά/δημοτικά τέλη, πεπραγμένα στη σελίδα 3-7.

Σε αυτή την ενότητα τα νεότερα που υπάρχουν, είναι:

 1. Προσπάθεια από τον δήμο Ναυπλιέων να εισπράξει επιπλέον & παράτυπα δημοτικά τέλη από τα αρδευτικά συστήματα-το έγγραφο ήταν καθαρά εκβιαστικού χαρακτήρα.
 2. Η νομοθεσία χρήσης δημοτικών οχημάτων έχει αλλάξει.
 3. Καμία άλλη μεταβολή.

Πρακτέα από την αντιπολίτευση του τόπου:

Άμεση κατάθεση σχετικών αποφάσεων για καταγγελία & ακύρωση της απόφασης είσπραξης δημοτικών τελών αναφέρονται στα 45 & 46 θέματα της παρούσας.

Σε επαφή που είχα με τη Δ**** μου ανέφεραν προφορικά ό,τι, ο δήμος μπορούσε εξ αρχής να διαπιστώσει ότι πρόκειται για αρδευτικά συστήματα, χωρίς οι πολίτες να ταλαιπωρηθούν.

 

Ενότητα 2η αυτοδίκαιο δικαίωμα-πεπραγμένα σελίδα 7-8.

Σε αυτή την ενότητα τα νεότερα που υπάρχουν είναι:

Έως σήμερα, η κοινότητα εξακολουθεί να υδρεύεται με ακατάλληλο για οικιακή χρήση και ανθρώπινη κατανάλωση νερό.

Οι νέες πληροφορίες, οι οποίες αντί να υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς το Τ.Σ., συζητούνται στα καφενεία, λένε ό,τι, το προσεχές διάστημα θα γίνει η υδροδότηση της Τ.Κ. Ανυφίου, με σύνδεση του κεντρικού αγωγού Λέρνης με τη γεώτρηση υδροδότησης της Τ.Κ. Ανυφίου-με το σκεπτικό να γίνει χρήση του υπάρχον αγωγού τροφοδότησης νερού τη δεξαμενή.

Το πιο επίσημο είναι, ότι έγινε δοκιμαστική τροφοδότηση της δεξαμενής στην Αγία Τριάδα με νερό Λέρνης, και αυτό μόνον.

Για την ιστορία: ο δήμος Ναυπλιέων καθώς επίσης και η ΔΕΥΑΝ δεν έχουν καμία εμπλοκή στο έργο. Δηλώνουν ΠΑΝΤΟΥ! αναρμόδιοι. Το κατέθεσαν επίσημα δια στόματος του εκπροσώπου της ΔΕΥΑΝ κ. Μ……… την ώρα των ασφαλιστικών μέτρων τα οποία είναι καταθέσει ως πολίτης, το κατέθεσαν εγγράφως στον συνήγορο του πολίτη, στους επιθεωρητές περιβάλλοντος μετά από εισαγγελική διαταγή, το αναφέρουν στην συνέλευση των κατοίκων την οποία είχα συγκαλέσει ως πρόεδρος της Τ.Κ. Ανυφίου και η οποία έχει μαγνητοφωνηθεί για τα πρακτικά της συνεδρίασης καθώς κ.α.

Πρακτέα από την αντιπολίτευση του τόπου:

Κατέθεσα προ! των τελευταίων εξελίξεων 2 σχετικές αποφάσεις, όπως αυτές αναφέρονται στα θέματα 38 & 39 της παρούσης.

Αναλύονται:

 1. Οι λόγοι ανάγκης της άμεσης σύνδεσης της Τ.Κ. Ανυφίου με νερό Λέρνης.
 2. Οι οικονομικότεροι και αμεσότεροι τρόποι σύνδεσης της δεξαμενής με τον κεντρικό αγωγό του νερού της Λέρνης.
 3. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με την ονομασία <<υδροδότηση Δ.Δ. Ανυφίου κλπ>> εκτιμώμενης αξίας 60000 (πλέον Φ.Π.Α.) και τελικής 30000 ευρώ με την έκπτωση: φρονώ είναι δαπανηρός, θα μπορούσε να αποφευχθεί-τη θεωρώ περιττή ως δαπάνη, έχει απαιτήσεις σε χρόνο, πιθανόν να προκύψουν και άλλου είδους προβλήματα λόγω της απόστασης (πρόσθετη συντήρηση, τοποθέτηση επιπλέων πιεστικών συστημάτων κλπ), μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους τιμοκαταλόγους σε ότι αφορά στη τιμή του νερού, και Κλπ.
 4. Οι ενέργειες κλπ (αναφορά περί τοξικότητας, συνέλευση των κατοίκων, παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών, ασφαλιστικά μέτρα, δημοσιοποίηση του προβλήματος, συμβούλια για το θέμα της υδροδότησης κλπ) που έχω εκτελέσει ως αιρετός, έχουν επισπεύσει τις διαδικασίες-δεν δήλωσα ποτέ αναρμόδιος.

 

Ενότητα 3η η ανταπόδοση/ειδική ανταπόδοση, πεπραγμένα σελίδα 8-9.

Σε αυτή την ενότητα τα νεότερα που υπάρχουν είναι:

 1. Το σκοτάδι στην άρδευση συνεχίζεται-πλήρης αδιαφάνεια.
 2. Ο κανονισμός άρδευσης, αν και υπάρχει εξακολουθεί να μη λειτουργεί.
 3. Η άρδευση έτους 2017 αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, όπως:

1.       Από τον εποχικό υδρονομέα άρδευσης έτους 2016 κ. Γεώργιο Χατζόπουλο αφαιρέθηκαν τα κλειδιά-απολύθηκε για ‘’αδιευκρίνιστους’’ λόγους. Ο ίδιος λέει, ότι του ζητήθηκε να υπογράψει ένα χαρτί (έχω γνώση του θέματος αλλά δεν το αναφέρω-τον πιστεύω όμως διότι είχα ίδια αντιμετώπιση) και αφού δεν το έπραξε, (ενημέρωσε τον υπεύθυνο ότι η κοινότητα έχει ανάγκη άρδευσης-και αντιπαγετικής προστασίας στη περίοδο εκτός αρδευτικής περιόδου-πάραυτα ακόμα και αυτή η επισήμανση αγνοήθηκε) απολύθηκε-είναι προς διερεύνηση. Η διερεύνηση δεν αφορά τόσο τη ‘’παραφιλολογία’’ αλλά τη προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, θα πρέπει δηλαδή ο εργαζόμενος να υποκύπτει σε εκβιασμό, προκειμένου να περισώσει την εργασία του;

2.       Από 01/01/2017 έως τις αρχές Μαΐου και πιο συγκεκριμένα έως τη πρόσληψη του νέου υδρονομέα, υπάρχει ύποπτη δραστηριότητα-τα κλειδιά της γεώτρησης τα κλειδιά της γεώτρησης άρδευσης δεν είναι στα χέρια υδρονομικού οργάνου-είναι προς διερεύνηση.

3.       Την  περίοδο ανθοφορίας της ελιάς, παρουσιάστηκε σοβαρό αρδευτικό πρόβλημα, η αναμονή άρδευσης άγγιξε τις 20 μέρες- λόγω αυτού, μια κάτοικος απευθύνθηκε σε δικηγόρο προκειμένου να προστατεύσει τη περιουσία της (της γνωστοποίησα τον κανονισμό άρδευσης).

4.       Την αρδευτική περίοδο 2017, στο σύνολο, παρουσιάστηκαν προβλήματα και πολλαπλά παράπονα από καταναλωτές.

5.       Ένας πολίτης ο κ. Κ. Γ.  πότισε δέντρο δέντρο με βυτίο τα νεοφυτεμένα του δέντρα, την 1η Μαΐου,  ώστε να τα σώσει-αρνήθηκαν να του δώσουν νερό.

 1. Το καταναλωτικό κοινό αυξήθηκε άναρχα, με τρόπο τέτοιο; ο οποίος έφερε σε δύσκολη θέση τους παλαιούς καταναλωτές.
 2. Τα τρακτέρ συνεχίζουν να φορτώνουν δωρεάν νερό παρανόμως από τους πυροσβεστικούς κρουνούς-λογικό, όταν ένας δήμος είναι ανύπαρκτος; ξεπουλά κάθε άλλη αξία προκειμένου να κερδίσει έδαφος.

 

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά στην άρδευση.                                                                                                                            Προτού συνεχίσω, να τονίσω, ό,τι, ΔΕΝ βάλλω ευκαιριακά κατά του τωρινού υδρονομέα.-                                                                Το πρόβλημα το έχω αναδείξει και παλιότερα.                                                                                                                                                      Ο δήμος Ναυπλιέων φέρει τεράστιες ευθύνες, καθώς επίσης οι ελεγκτικοί μηχανισμοί! για τον λόγο που ο κανονισμός άρδευσης ΔΕΝ λειτουργεί.

Πρακτέα από την αντιπολίτευση του τόπου:

Με το που ενημερώθηκα τα προβλήματα, ελήφθησαν οι αποφάσεις 2,12,30,32 της παρούσας.

Εκτός αυτών, κατέθεσα καταγγελία τα αναφερόμενα η οποία μου επεστράφη χαρακτηρίζοντας με κομψά ψεύτη, αφού ο πρόεδρος τόνισε πως όλα έβαιναν καλώς χωρίς κανένα πρόβλημα.

Πάραυτα, σε οποιαδήποτε εξέλιξη θα καλεστούν οι υδρονομείς κκ Γ.Χ. & Γ.Γ. και όλο το καταναλωτικό κοινό να καταθέσει τις εμπειρίες του (δυο προτεινόμενα ερωτήματα, είναι: από ποιον λάμβανε νερό από 01/01/2017-03/05/2017, ποιος ο χρόνος αναμονής εντός & εκτός αρδευτικής περιόδου κλπ) και πιο ονομαστικά τους κκ Κ.Γ., Ι.Μ., κ. Α., Γ.Ν., Δ.Γ. γιατί όπως πολύ σωστά λέει και ο ΓΓ, δεν μπορεί εγώ να αναλαμβάνω της διαλεύκανση όλων των υποθέσεων που αφορούν την Τ.Κ. Ανυφίου, και οι πολίτες να παραμένουν αμέτοχοι-ας αναλάβουν και οι ίδιοι οι πολίτες τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Αξιολόγηση της υπηρεσίας άρδευσης: Κακή εκτέλεση έργου αρδευτικής περιόδου 2017.

Νεότερα σε ότι αφορά την ενότητα επίλογος σελίδα 9-

 1. Φοινικοειδή-πεπραγμένα σελίδα 9

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, είναι η ολική καταστροφή.

Καμία μέριμνα από τον δήμο Ναυπλιέων για την αντικατάσταση των φυτών, οι χώροι παρουσιάζουν μαρασμό με εμφανή τα σημάδια αυτού που συνέβη.

 1. Επούλωση λάκκων-πεπραγμένα σελίδα 9

Η επούλωση λάκκων έχει ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ-οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι: η οδός Κουρτακίου η οποία έχει ολοκληρωθεί έως τον Ανάβαλο ενώ ουδέ ένας λάκκος έχει καλυφθεί έως τον παλιόμυλο ο οποίος είναι το όριο δικαιοδοσίας του δήμου Ναυπλιέων. Επίσης μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην οδό του Αγίου Αντρέα, Προσύμνης και Ήρας.

Αξιολόγηση του έργου: κακή εκτέλεση έργου.

 1. Κοινοτικό κατάστημα, πεπραγμένα σελίδα 10

Τα πράγματα είναι γνωστά, μνημονεύω τα νεότερα στην ενότητα <<Επι του πρακτέου, τα πλαίσια και η δράση της αντιπολίτευσης στη τοπική κοινότητα Ανυφίου>> στη παρ. 1.

Η κατάσταση η οποία σήμερα επικρατεί, είναι:

 1. Παραχώρηση; στον πολιτιστικό σύλλογο με τρόπο & διαδικασία άγνωστα-είναι προς διερεύνηση.
 2. Τα λοιπά είναι ως ήταν, η παρατυπία εις τη νιοστή.

Από πλευράς μου ως μέλος του Τ.Σ. έχει γίνει πρόταση το κοινοτικό γραφείο να στεγάσει αυτούς που ο νόμος ορίζει δηλαδή τις διοικητικές υπηρεσίες.                                                                                                                                                   Ειδικότερα προτείνεται: η λειτουργία ΚΕΠ, κοινοτικού ιατρείου, ταμείου κλπ αναφέρεται στο θέμα 4 της παρούσας. Επίσης έχει παραχωρηθεί χώρος στον πολιτιστικό σύλλογο στο θέμα 50 της παρούσας.

 1. Βλάβες άρδευσης, πεπραγμένα σελίδα 10

Η κατάσταση είναι ως είχε, χωρίς μεταβολές.

 1. Επιχειρησιακό πρόγραμμα, πεπραγμένα

Η Τ.Κ. Ανυφίου πορεύεται πλέον με επιχειρησιακό πρόγραμμα, υιοθετήθηκε απ ότι θυμάμαι το παλαιότερο από επι προεδρίας μου, δεν έχω τις αποφάσεις στα χέρια μου.

 1. Γήπεδο μπάσκετ, στο χώρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου, πεπραγμένα.   

Στο γήπεδο μπάσκετ, και στην απαλλοτρίωση του, υπάρχουν ανατροπές, οι οποίες είναι:

 1. Το γήπεδο μπάσκετ ΔΕΝ ανήκει στον Πανανυφιακό. Τα νεότερα δεδομένα δείχνουν, ότι, ο χώρος είναι κοινοτικός. Το έργο πραγματοποιήθηκε από την τέως κοινότητα Ανυφίου, επι προεδρίας κ. Χρήστου Στεργίου. Το έργο πραγματοποιήθηκε με ευκαιρία της κατάκτησης του ευρωμπάσκετ το 88.
 2. Καμία! μέριμνα του δήμου προκειμένου να προστατεύσει τον αθλητικό αυτό χώρο-αν και ενημερώθηκε σχετικά.
 3. Λέγεται, ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα από δυο διαφορετικές πηγές-εγγράφως δεν έχω δει κάτι επίσημο, εκτός του λόγου.
 4. Σε αυτό το σημείο θα καταθέσω το ιστορικό της υπόθεσης, το οποίο και κατέθεσα στα πρακτικά της τελευταίας γενικής συνέλευσης της ποδοσφαιρικής ομάδας, το οποίο αυτολεξεί λέει:   

 Επί ημερών προεδρίας μου, ήρθε σε επαφή μαζί μου η κ. Κ*******η με την αρμοδιότητα της υπαλλήλου των τεχνικών υπηρεσιών, της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω του προσωπικού αριθμού τηλεφώνου της το οποίο είναι το 6********2, η οποία αφού συστηθήκαμε, με ενημέρωσε  ότι η περιφέρεια είχε ανάγκη την μεταξύ μας θεσμική συνεργασία, ώστε να παραχωρηθεί ένα κομμάτι του γηπέδου του μπάσκετ προκειμένου να φτιαχτεί αντλιοστάσιο, με ζητούμενο να ολοκληρωθεί το έργο άρδευσης της Προσύμνης,  χωρίς εμπόδια. Στο άκουσμα αυτού, ενημέρωσα, ότι η ΤΚ δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον χώρο, αφού αυτός είναι ιδιωτικός, και ανήκει στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, τον Πανανυφιακό. Αφού ενημερώθηκε τα σχετικά, και τα νέα δεδομένα, δέχτηκα να φέρω σε επαφή τους αιτούντες, με την ομάδα. Κατόπιν ενημέρωσα σχετικά και επιφανειακά τον τότε πρόεδρο κ Κρουμπούζο, και το ραντεβού κλείστηκε στο γήπεδο στις 13:30 της ίδιας μέρας. Η συνάντηση έγινε όπως συμφωνήθηκε, στον ίδιο χρόνο και στην ίδια ώρα, παρουσία εμού, του προέδρου του Πανανυφιακού, της κ. Κ*******η και του κ. Δ*********ή. Κατόπιν αυτού, η κ. Κ*******η μας ενημέρωσε με τη διαδικασία της αυτοψίας, κατευθύνοντας μας εντός του εργοστασίου του κ. Μπαλακανάκη και πάνω στη κοίτη του ρέματος, δείχνοντας μας τον αρχικό  σχεδιασμό της τοποθέτησης του αντλιοστασίου, το οποίο ήταν απέναντι από το ρέμα του Μπαλακανάκη. Μας ανέλυσε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, και ότι ήταν αναγκαίο να παραχωρηθεί χώρος από εμάς,  προκειμένου να επισπευτούν τα πράγματα. Έπειτα, μας τόνισαν ότι η περιοχή μας με αυτή τη παραχώρηση θα έχει κέρδος σε νερό, το οποίο δεν προβλεπόταν για τη περιοχή, ήταν πρόσθετο όφελος, αυτό θα γινόταν μέσα από διαπραγματεύσεις μεταξύ των αιτούντων και των παραχωρητών. Από πλευράς μου, στο άκουσμα αυτό, τους πρότεινα αν ήταν δυνατόν το αντλιοστάσιο να γινόταν στο κάτω μέρος του γηπέδου, αντί του επάνω. Στο άκουσμα αυτό, υπήρξε άμεσα αντίθετη άποψη από τους αιτούντες το έργο, αλλά πρότειναν προτού τοποθετηθούν, να αναπτύξω το σκεπτικό μου. Ρώτησα τότε, αν μπορεί να γίνει το αντλιοστάσιο μακρόστενο ώστε, εκτός από αντλιοστάσιο να λειτουργούσε και ως τοιχίο-το τοιχίο αυτό είχε προταθεί από το παρελθόν να γίνει ώστε να λυθεί το πρόβλημα της υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει και που κυμαίνεται στη τάξη του 1,50 μέτρα. Αν γινόταν αυτό, παράλληλα πρότεινα τα μπάζα που θα προέκυπταν από το έργο, να ρίχνονταν στο χώρο του γηπέδου ώστε να αρχίσει η επίλυση του προβλήματος, ευκαιριακά. Από πλευράς της τεχνικής υπηρεσίας αν και τους άρεσε ως ιδέα, προτάθηκε να γίνει το αντλιοστάσιο στο προτεινόμενο από αυτούς σημείο, επειδή, το υψομετρικό θα παρείχε σε περισσότερους καταναλωτές νερό (το έργο αυτό θα μπορούσε να μας παρέχει νερό μόνο με φυσική ροή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε χρήση των αντλητικών μέσων-αυτά είχαν αποκλειστικό σκοπό να τροφοδοτούν με νερό τη Προσύμνη), αφού επιλύθηκε αυτό το τεχνικό ζήτημα, ζήτησε και πήρε το λόγο, ο κύριος Δ**********ς, τότε πρότεινε να κάνει δώρο στην  ομάδα  το αναγκαίο τοιχίο, ως ένδειξη καλής συνεργασίας. Προτάθηκε μέσα από τη συζήτηση,  ότι θα μπορούσε να φτιάξει επιπλέον και μεγαλύτερο έργο λχ τεχνητό χλοοτάπητα αν τελικά η ομάδα παραχωρούσε το χώρο, αρκεί βέβαια να  συμφωνούσε η περιφέρεια- αυτό θα γινόταν αν πήγαινε η ομάδα παρέα με τον κ Δ*********ή και την κ Κ*******η στον κ α**************η ώστε να τον ενημερώσουν τα σχετικά, και έπειτα να δώσει το οκ-αν το οκ δινόταν το έργο θα ξεκινούσε, άμεσα! Αυτή ήταν η μοναδική εμπλοκή μου στην όλη υπόθεση, ουδέποτε είχα άλλες προσωπικές επαφές με κανένα πρόσωπο, ουδέ μια άλλη συναλλαγή υπήρξε. Στο τέλος της συνάντησης, ζήτησα, ως μόνο όρο, οτιδήποτε γίνει! να γίνει με τη διαδικασία της συνέλευσης των κατοίκων, ώστε όλοι, να ενημερωθούν σχετικά και κατόπιν συλλογικά να αποφασιστεί αν όλα αυτά γίνουν η όχι δεκτά από το σύνολο των κατοίκων, οι αρμόδιοι βρήκαν λογικό το αίτημα και συμφώνησαν άμεσα. Σε αυτό το σημείο, να τονίσω ότι επειδή πολλά ακούγονται, κατ εμέ δεν υπάρχουν πονηρές εμπλοκές, από κανέναν, ούτε από κανένα πρόσωπο της ομάδας, ούτε από τη περιφέρεια, ούτε από τον εργολάβο, ότι είπα ως εδώ το υπογραφώ, μπορείτε να το δώσετε στον Νούλη στη κ. Κ*******η ή στον κ. Δ*********ή να διασταυρώσετε τα στοιχεία, και συνεχίζω. Το ζήτημα του αντλιοστασίου δεν είναι καθόλου απλό, και διόλου ήσσονος σημασίας. Τα διαδικαστικά ήταν όλα αυτά που σας ανέφερα, η κοινότητα ως τότε δεν είχε καμία επίσημη  εμπλοκή, αυτό άλλωστε ήταν ο όρος της περιφέρειας, πρόεδρε εσύ ούτε ένα χαρτί μη φτιάξεις. Η ομάδα είχε άτομα εμπιστοσύνης, όπως θεωρώ τέτοιο και κάθε κάτοικο! διότι μιλάμε για τα συμφέροντα του τόπου για τα αθλητικά, τα κυριαρχικά, τα ηθικά. Η  περιφέρεια πάραυτα, προέβη σε ενέργειες χωρίς να υπάρχουν εγκρίσεις, και χωρίς καν! να μπει στη διαδικασία της συζήτησης, αν και άλλα είχαν ειπωθεί. Το τελευταίο είναι το μεγάλο φάουλ, αντί του να κάτσει και να συζητήσει τελεσιδικεί, ξεκινά εργασίες χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αποστέλλει έγγραφα στην ομάδα απαιτώντας! όπως το με αριθ. Πρωτ. 1457/69050-19/05/2016 κάνει. Απέναντι σε όλα αυτά προτείνω, την απαίτηση του να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η ποδοσφαιρική ομάδα και να ζητήσει ότι μπορεί να κερδίσει τόσο προς όφελος της, όσο και προς το όφελος του τόπου και της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει επί τη ευκαιρία να τονιστεί, ότι άσχετα τι λειτουργεί αλλού, εμείς θα πρέπει να είμαστε ένα σώμα. Απέναντι σε όλα αυτά, επαναπροτείνω (βλέπε απόφαση αριθ. Πρωτ. 90-07/03/2016), την εμπλοκή της ΤΚ στην υπόθεση, ο χώρος ανήκει σαφώς στην ομάδα ουδείς το αμφισβητεί!  Όπως ουδείς αμφισβητεί; ότι η διαμόρφωση και η κατασκευή του γηπέδου μπάσκετ έγιναν με δημόσια δαπάνη και με πρωτοβουλία της τότε κοινοτικής αρχής. Το  έργο αυτό άρα, δεν αποτελεί απλά ένα χώρο, αποτελεί χώρο αθλητικό, αποτελεί χώρο ο οποίος φιλοξενεί δημόσιο έργο άρα χρίζει ειδικής νομικής προστασίας, δεν δύναται λοιπόν να αποζημιωθεί με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με 5 η 10000 ευρώ, θα πρέπει αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα να ζητήσουμε από κοινού, το να κερδίσουμε όσα περισσότερα ως τόπος δικαιούμαστε! ανταποδοτικά πάντα και όχι εκβιαστικά. Θέλουμε γήπεδο για τους νέους, θέλουμε νερό που δικαιούμαστε. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε κανένα έργο! θέλουμε απλά αυτά που δικαιούμαστε. Αν όχι; Αφού τα συμφέροντα μας συγκρούονται, θα πρέπει να προστατέψουμε ότι μας ανήκει. Συγγνώμη αν σας κούρασα, ίσως το θέμα πολλοί το θεωρήσουν άκαιρο, καλέστηκα, και θεωρώ υποχρέωση να τοποθετηθώ στο φλέγων αυτό ζήτημα αφού γνωρίζω. Θεωρώ το θέμα ότι θα έπρεπε να συζητηθεί στη γενική συνέλευση έστω και αν αυτή είναι τυπική ή άτυπη. Εγώ πάντως, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, είμαι διατεθειμένος να σταθώ απέναντι από τη περιφέρεια, και θα το πράξω.- (κατά τη σύνταξη πίστευα ακόμα ότι ο χώρος ανήκει στην ποδοσφαιρική ομάδα).

 1. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο δεν έχω αναφέρει εγγράφως είναι ό,τι, με το πρόσχημα της αυτοψίας του αγωγού του αναβάλλου, επι προεδρίας μου, άτομο το οποίο σχετίζεται με την εργασία, άρπαξε τους χάρτες λέγοντας ότι θα τους αντιγράψει και θα τους επιστρέψει, ακόμα δεν έχουν επιστραφεί- επι τη ευκαιρία,  επειδή έχει αναφέρει σε άτομα της ομάδας (έτσι μου είπαν), με τρόπο κάπως εκβιαστικό ότι είναι στο χέρι του να πάρει το γήπεδο, τον προκαλώ να έρθει…
 2.  Από πλευράς της αντιπολίτευσης, πάρθηκαν κάποιες σχετικές αποφάσεις που σκοπό έχουν τη προστασία και την λειτουργία του χώρου. Οι αποφάσεις αυτές είναι οι 20, 35,48,49 όπως αναφέρονται στη παρούσα.
 3. Ενημέρωσα τα νέα δεδομένα τον δήμαρχο Ναυπλιέων, ως σήμερα ουδέ μια απάντηση έχω λάβει.

 

 1.  Κοιμητήριο - πεπραγμένα,

Στο συγκεκριμένο θέμα, εκτός των γνωστών…, συνέβη μια τελευταία βαρβαρότητα.

Το ιστορικό: Επι προεδρίας μου, η τότε εν ζωή κ. Μαριγώ Σωτήρχου, είχε με τη με αριθ. Πρωτ. 94-17/09/2013 αιτηθεί παραχώρηση οικογενειακού τάφου, μάλιστα τον υπέδειξε σε συγκεκριμένο σημείο το οποίο βρισκόταν κοντά σε συγγενείς της. Κατόπιν αυτού, και αφού και γνώριζα την οικογενειακή της κατάσταση, έκανα άμεσα την παραχώρηση με το αριθ. Πρωτ. 95-20/09/2013 έγγραφο, σύμφωνα πάντα με την επιθυμία της-ανθρώπινα. Η ίδια επισκέφθηκε το χώρο και τοποθέτησε ένα πρόχειρο σημάδι  προκειμένου μη και καταπατηθεί το μνήμα, αφού έλειπε στην Αθήνα. Η κυρία αυτή απεβίωσε, ετάφη σε άλλο σημείο από το παραχωρημένο και τα στοιχεία εξαφανίσθηκαν, όχι όμως τα έγγραφα.

Φρονώ, όσοι έπραξαν αυτή τη βαρβαρότητα & βεβήλωση θα πρέπει να είναι περήφανοι για τη πράξη των. Προτείνω στα ανίψια της όπως λάβουν γνώση, ας ζητήσουν τα εν λόγω έγγραφα, και ας πράξουν κατά συνείδηση-εγώ ήμουν υποχρεωμένος να αναφέρω το γεγονός.                                                                                                 Επι της λοιπής διαδικασίας, θα μεριμνήσω σύμφωνα με το νόμο.                                               

 

Η ενότητα Ειδικός απολογισμός πεπραγμένων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, με αριθ. Πρωτ. 54-29/08/2014 είναι αμετάβλητη.

 

 

Θα αναλυθούν 5 τελευταία θέματα.

 1. Στολισμός Χριστουγέννων: ο δήμος Ναυπλιέων δαπάνησε 130000 ευρώ για τον χριστουγεννιάτικο φωτισμό στο σύνολο των εδαφών του.                                                                                                                                                  Αυτό φαίνεται με τις αποφάσεις: η 485/2017 εγκρίνει το ποσό των 23.050 ευρώ και η απόφαση 460/2017 η οποία εγκρίνει το ποσό των 107.000 ευρώ.

Στο άκουσμα του ποσού αυτού; κάποιος από τη θέση του θεατή θα περίμενε την αντικειμενική ανταπόδοση σε ότι αφορά τον στολισμό των περιοχών ενός δήμου.                                                                                         Σαφώς και δεν ζητώ την ύπαρξη καραβιού στον τόπο μου ή κάποιας βάρκας η οποία θα ερχόταν βάση της δυναμικής του τόπου ως αντισταθμιστικό του καραβιού. Θα μπορούσε όμως να περιμένει κάποιος, μια υποτυπώδη ίση μεταχείριση. Αντί αυτού;  ο δήμος Ναυπλιέων αποφάσισε για μια ακόμα φορά την διαφοροποίηση των περιοχών.                                                                                                                                                                                   Στο Ναύπλιο η νύχτα έγινε μέρα, στην τοπική κοινότητα Ανυφίου; τοποθετήθηκαν 15 φωτιστικά στο σύνολο-για Ανυφί και Πλατανίτη. Τα φωτιστικά αυτά υπήρχαν ως κατασκευές, η μόνη δαπάνη αν υπήρξε,  θα ήταν  για το βάλε βγάλε, και η οποία δαπάνη είναι αδύνατο να ξεπέρασε τα 50 ευρώ.

 1. Απορρίμματα: ο δήμος Ναυπλιέων έχει πορευτεί εντελώς και χωρίς διαβούλευση με τη πρόταση ΤΕΡΝΑ.     Η πρόταση ΤΕΡΝΑ κοστολογεί το απόρριμμα στα 120 ευρώ τον τόνο-είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο θα επωμιστεί εξολοκλήρου ο πολίτης.                                                                                                                                                                      Η εξέλιξη αυτή, συνέβη όταν έσπασε η διαδημοτική συμφωνία με τον όμορο δήμο Άργους Μυκηνών.            Ο δήμος Άργους Μυκηνών μετά τη διακοπή της διαδημοτικής συνεργασίας, πορεύτηκε μόνος.                     Με τις διαδικασίες, και τις εκπτώσεις κέρδισε μια τιμή των 29,50 ευρώ τον τόνο και κατέληξε με κάποια απρόβλεπτα στα 45 ευρώ τον τόνο μαξ.                                                                                                                                      Σαφώς και δεν εννοώ ότι συμφωνώ, υιοθετώ ή τάσσομαι με τη πρόταση του Άργους, η οποία δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή το σίγουρο είναι ότι απέδειξε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή, πως τίποτα δεν ήταν  τελειωμένο.                                                                                                                                                                                          Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι αν ο δήμος Ναυπλιέων αναλάμβανε κάποιο 3ο σχέδιο, με προώθηση της ανακύκλωσης.., ίσως η τιμή όχι απλά να έπεφτε, αλλά αντί πληρωμής, να υπήρχε κέρδος.                                                  Όπως και να χει, το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή στο μέλλον τα σκουπίδια θα αποδειχτούν χρυσός, εμείς πάντως για 30 χρόνια θα είμαστε δέσμιοι των αυθαίρετων αποφάσεων-αυτό όμως, ο χρόνος θα το δείξει.
 2. Αθλητικοί χώροι: τον τελευταίο καιρό, πληθαίνουν τα παράπονα από τους επαγγελματίες της περιοχής-λένε ότι δέχονται αθέμιτο ανταγωνισμό, από πλευράς δήμου.                                                                                                      Ο δήμος Ναυπλιέων όπως λένε, παραχωρεί δημόσιες εγκαταστάσεις σε κάποιους, οι οποίοι με το πρόσχημα του συλλόγου, εκμεταλλεύονται τους δημόσιους χώρους, εισπράττοντας κέρδος χωρίς το ρίσκο της επένδυσης.                                                                                                                                                                                 Στον αντίποδα, βλέπουμε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν επενδύσει στον χώρο, να έχουν υποστεί ζημιά στο πελατολόγιο-με συνέπεια να μην μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να οδηγούνται με γεωμετρική ταχύτητα στη καταστροφή.                                                                                                                                        Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η αναφορά της νέας ομάδας του Ναυπλίου, η οποία δημόσια αυτολεξεί, λέει:<< το Ναύπλιο 2017 γεννιέται επίσημα φέτος με την υποστήριξη του δήμου Ναυπλιέων>> παρουσιάζοντας και τον τιμοκατάλογο! που οδηγούμαστε τελικά; δεν κατάλαβα! ποια η υποστήριξη των ομάδων της περιφέρειας; Ποια η υποστήριξη των υγειών επιχειρήσεων; Ποια η μέριμνα για τη προστασία τους;                                                                                                                                                                                                Υπάρχουν επίσης καταγγελίες από επαγγελματίες του χώρου, που λένε ότι το ΔΑΚ Ναυπλίου, το κολυμβητήριο κ.α. έχουν γίνει μαγαζιά! Ανεπίτρεπτο.-                                                                                                        Όλο αυτό συμβαίνει σε εποχές που οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί-με τα γεγονότα αυτά; Υπάρχει η υποψία ότι η εγκατάλειψη ίσως να έχει γίνει ακόμα και σκόπιμα.                                                                       Δεν αποκλείω στην όλη αυτή κατάσταση που επικρατεί να έχει γίνει κάποιου είδους ευκαιριακής παρερμήνευσης του προγράμματος, άθληση για όλους!                                                                                                                                                                              Αν θέλει ο δήμος Ναυπλιέων, να προσλάβει προσωπικό, και να λειτουργήσει τις εγκαταστάσεις του προς όφελος αυτών που το δικαιούνται. Δηλαδή, σε όφελος μας.
 3. Κουνούπια-ιός δυτικού Νείλου: το 2017 στον δήμο Ναυπλιέων παρατηρήθηκαν κρούσματα του δυτικού Νείλου στη περιοχή του δήμου Ναυπλιέων, καθώς επίσης και στον όμορο δήμο Άργους Μυκηνών.                                                               Το κακό από πλευράς του δήμου Ναυπλιέων, σύμφωνα με τα λεγόμενα της περιφέρειας, ήταν το ότι προτίμησε να εκτελέσει την καταπολέμηση των κουνουπιών μονομερώς αρνούμενος την συνεργασία της περιφέρειας ώστε να παραχθεί συνολικό, άρα πιο αποτελεσματικό έργο.                                                                                                        Αυτό, φαίνεται να ήταν ο καταλύτης για την εξέλιξη του προβλήματος-διότι ο υπεύθυνος ο οποίος ανέλαβε την καταπολέμηση των κουνουποειδών από πλευράς του δήμου Ναυπλιέων, αν και εκτέλεσε με συνέπεια, με πρόγραμμα, εξαιρετική εργασία με καταγραφή των προβληματικών σημείων κλπ εργασίες, αυτά εκτελέστηκαν μόνο σε περιοχές αρμοδιότητας του δήμου, οι περιοχές αρμοδιότητας της περιφέρειας ήταν εκτός σχεδιασμού άρα δεν έγινε κάποιου είδους καταπολέμησης-έτσι το πρόβλημα αναπτυσσόταν στο παρασκήνιο, αφού δεν γινόταν στο σύνολο η καταπολέμηση.
 4. Πρωτόκολλο της Τ.Κ. Ανυφίου: το πρωτόκολλο της Τ.Κ. Ανυφίου αν αναλυθεί, παρουσιάζει την διαδικαστική αδράνεια.                                                                                                                                                                                                Έως σήμερα ο αριθμός πρωτοκόλλου δεν έχει ξεπεράσει το νούμερο 100-ως πρόεδρος το είχα παραδώσει στο 56 αν θυμάμαι καλά-στο σύνολο ήταν 700+ πρωτόκολλα.                                                                                                                                                                  Το θέμα είναι τεχνικό και ουσίας.                                                                                                                                          Πρώτον και κύριον, η γραμματεία αγνοεί τις ευθύνες της, ότι δηλαδή κάθε 1η του χρόνου το πρωτόκολλο μηδενίζει και αρχίζει από την αρχή.                                                                                                                                               Κατά δεύτερον, 50 πρωτόκολλα μόνο έχουν κοπεί, σε ένα τόπο; ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το νερό, τον φωτισμό, τις καθαριότητες και τόσα άλλα…                                                                                                                                                                                     Όλο αυτό δείχνει, πως όλα βαίνουν καλώς, παρουσιάζουν μια κοινωνία απροβλημάτιστη-όμως αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

 

 

 

Σημείωση: Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δεν μνημονεύονται αριθμοί πρωτοκόλλου κλπ στοιχεία.

Τα στοιχεία περιέχονται στις παρμένες σύμφωνα με τον ΔΚΚ αποφάσεις-τα έγγραφα προς τους εισαγγελείς, τα προερχόμενα από εισαγγελείς ή άλλες αρχές, καθώς επίσης η απόρριψη των ασφαλιστικών τα οποία είχα καταθέσει κλπ μπορώ να τα παρέχω μόνο ιδιαιτέρως και μόνο μετά από σχετικό απλό αίτημα-διότι δεν είναι δημόσια έγγραφα.

Τα γεγονότα έχουν ως έχουν, σε περίπτωση αμφισβητήσεως θα δράσω αναλόγως.

 

                                                                     Επίλογος

Επειδή, η τοπική αρχή, αν και της προτάθηκε να συγκαλέσει την ανοιχτή ειδική συνεδρίαση, αλλά δεν το έπραξε-ο απολογισμός των πεπραγμένων θα ολοκληρωθεί με διαφορετικό τρόπο-θα επαναληφθεί η συνεδρίαση εκ νέου 15 μέρες αργότερα.

Επειδή από πλευράς μου δεν είναι το ζητούμενο ο μονόλογος ή η αυθαιρεσία, σύμφωνα με το παρακάτω ιστορικό:

1.       Επειδή: Την 20η/12ου/2017 απέστειλα πρόταση πρόσκληση συμβουλίου δια τον απολογισμό των πεπραγμένων & αφού η κοινοτική αρχή δεν συγκάλεσε σε ειδική συνεδρίαση στο προβλεπόμενο διάστημα των 6 ημέρων από την κατάθεση της πρότασης (σχετ. άρθρο 67 παρ. 2, 90 παρ. 3 του ν.3852/10 & ν.3463/2006 άρθρο 95 παρ.2 και άρθρο 218).

2.       Επειδή: απέστειλα εκ νέου αυτή τη φορά πρόσκληση συμβουλίου την 27η/12ου/2017 και αφού η τοπική αρχή δεν παρέστη στον χώρο, συνήλθε μόνο το 1/3 του συμβουλίου την 30/12/2017, και αποφάσισε σχετικά (σχετ. άρθρο 67 παρ. 2, 90 παρ. 3 του ν.3852/10 & ν.3463/2006 άρθρο 95 παρ.2 και άρθρο 218.).

3.       Επειδή: δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τελεσφορήσει μονόλογος

4.       Επιλέγω και αποστέλλω τον απολογισμό ως έχει, όμως

5.       Επανακαταθέτω παράλληλα νέα πρόσκληση

6.       15 μέρες μετά την δημοσιοποίηση θα πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση

7.       Με προκείμενο σκοπό η τοπική αρχή ή όποιος άλλος, να υποβάλουν τις όποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις-πάνω στον δημοσιοποιημένο απολογισμό,

8.       Θα είναι ενός είδους δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων οι οποίοι θα έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο να υποβάλουν τις ενστάσεις τους, και να συλλέξουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να αποδείξουν τα λεγόμενα τους.                             Πρόταση: στον τομέα άρδευση αν προσκομιστούν, υπογεγραμμένα έγγραφα, στα οποία οι παραπάνω αναφερόμενοι πολίτες λένε ότι δεν γνωρίζουν κάτι σχετικό με την άρδευση-ότι δεν αντιμετώπισαν κανενός είδους πρόβλημα: αναμονή κλπ ή ειδικότερα λχ δεν πήραν νερό ποτέ από τον πρόεδρο αντί από τον υδρονομέα άρδευσης ή αν ο απερχόμενος υδρονομέας κ. Γ.Χ. δεν γνωρίζει κάτι σχετικό με την υπόθεση και τα παραπάνω αναφερόμενα ή ότι ο κανονισμός άρδευσης λειτουργεί, τότε σταματώ κάθε ενέργεια, ειδάλλως έρχομαι σε δύσκολη θέση.

9.       Σε περίπτωση μη παρέμβασης, το τελικό κείμενο θα κατατεθεί ως έχει χωρίς καμία αλλοίωση.

 

 

Πάραυτα, το 2018 θα αποσταλούν πρώιμα όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία χρειάζονται ώστε να  με το σκεπτικό και την ελπίδα να η τοπική αρχή να συγκαλέσει τον απολογισμό χωρίς την υπόδειξη της αντιπολίτευσης και εγώ από πλευράς μου να είμαι πάντα έτοιμος ώστε να καταθέσω τις αποδείξεις τις όποιες θα έχω λάβει ως απαντήσεις στα έγγραφα ερωτήματα που θα έχω υποβάλει.

 

 

 

Υ.γ. επειδή ο νέος κανονισμός είναι η συνέχεια του προηγούμενου, δεν γίνεται μνεία σε εισαγωγή, στη κείμενη νομοθεσία κλπ όλα περιέχονται στον προηγούμενο απολογισμό.

 

 

                                                                   Μ.Τ.Σ./Τ.Π. Τ.Κ. ΑΝΥΦΙΟΥ

 

 

 

 

                                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

 

 

Comments on this page:
Comment posted by VawDiagegenue( jkatxwaigissiobgmail.com ), 09/16/2020 at 7:30pm (UTC):
big fish casino online casino gambling <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">slots for real money </a> casino real money http://onlinecasinouse.com/#

Comment posted by EllInsari( ellDodadaff.pw ), 09/05/2019 at 4:14am (UTC):
Treating Bronchitis With Amoxicillin Amoxicillin Generique Suisse Aldactone Online No Presc <a href=http://mpphr.com>vente priligy angleterre</a> Canada Med Store

Comment posted by KelHimb( kelvurnemaill.host ), 04/02/2019 at 9:11pm (UTC):
Side Effects Of Amoxicillin In Dogs <a href=http://costofvia.com>viagra</a> Baclofene FdaAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:
 
  The loginbox won't be displayed, because the extra "Member area" isn't activated!  
Facebook 'Like' Button  
 
 
είσαι ο 1 visitors (5 hits) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free