Ανυφί
 
  Τελική πρόσκληση Απολογισμού Πεπραγμένων 2017 & το κείμενο του Απολογισμού.
  Αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο: θέμα η τριστέτσα των εσπεριδοειδών
  Δημόσια διαβούλευση τριστέτσα
  Διεκδίκηση για την παραμονή του υποκαταστήματος της τράπεζας Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα
  Απολογισμός των πεπραγμένων
  Ενημερωτικό έγγραφο
  Το Σχολείο του Μέλλοντος
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ & ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
  ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΓΕΝΙΚΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ
  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΕΟΡΤΕΣ
  Ερωτήσεις
  Ιεροί Ναοί Ανυφίου
  Επαφή
  Counter επισκεψιμότητα
  Βιβλίο επισκεπτών
  Δημόσια Διαβούλευση-Κανονισμός Κοιμητηρίων
  Δημόσια Διαβούλευση-Χάρτα του Πολίτη
  τοποθέτηση των πολιτών στις δυο διαβουλεύσεις π
  Προσκλήσεις Συμβουλίων
Δημόσια Διαβούλευση-Χάρτα του Πολίτη

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Χάρτα του Πολίτη

Τοπική Κοινότητα Ανυφίου

2014

 

 

                       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Μήνυμα Προέδρου της Τ.Κ. Ανυφίου κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ

Οι αρχές που διέπουν την δράση της Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου

Η διοικητική δομή του τόπου

Οι υπηρεσίες

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών

Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Η εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης <<ermis>>

Οι τηλεφωνικές αιτήσεις μέσω του 1502

Οι τηλεφωνικές αιτήσεις μέσω του 1500

Οι αιτήσεις μέσω διαδικτύου

 

                     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Επιβλαβείς Εγκαταστάσεις

Όμβρια ύδατα-τρεχούμενα νερά

Δημοτικότητα

Τοπική Δημοκρατία

Άρδευση

Ύδρευση

Προστασία Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος

Ηχορύπανση

Η Αρχή Της Προφύλαξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Η Χάρτα του Πολίτη, η οποία βρίσκεται στα χέρια σας, συντάθηκε  στην Τ.Κ. Ανυφίου.

Ως συνέχεια, με την διαδικασία της ‘’Δημόσιας Διαβούλευσης’’, καλείστε εσείς, ως πολίτες, να συμπληρώσετε και να διαμορφώσετε το συνολικό κείμενο.

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι αναγκαία, έτσι ώστε, ο κάθε πολίτης μέσω αυτής της διαδικασίας, να τοποθετηθεί, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που έχει διαπιστώσει και που τον απασχολούν με την πάροδο των χρόνων.

Η Χάρτα ως εργαλείο, θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να υπόκειται σε συνεχείς ανανεώσεις, και βελτιώσεις, με την ιδία πάντα διαδικασία ούτως ώστε να είναι πάντα πρακτική και χρηστική σε όλους.

Η χάρτα του πολίτη έχει ως αποκλειστικό & μοναδικό σκοπό, την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των πολιτών, χωρίς διακρίσεις>>

 

 

       Μήνυμα Προέδρου της Τ.Κ. Ανυφίου κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΗ

Η Κοινότητα μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους κατοίκους της, έχοντας ως μοναδική επιδίωξη την καλύτερη εξυπηρέτηση των & την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις, έχοντας σκοπό κατά βάση την Αρχή της Διαφάνειας, προχωρά στην επεξεργασία και σύνταξη της Χάρτας του Πολίτη όπως ο νόμος ορίζει, στην οποία καταγράφονται τα κάτωθι:

 

 

* Η οργανωτική δομή και οι αρμοδιότητες της Τ.Κ. Ανυφίου.

* Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την Τ.Κ. Ανυφίου τα νομικά 

  πρόσωπα και οι υπηρεσίες.

* Οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλουν να 

ενεργούν οι υπηρεσίες οι δημοτικές & του δημοσίου 

γενικότερα.

* Οι διοικητικές συνέπειες που προβλέπονται όταν οι 

υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους 

έναντι των πολιτών.

* Τα δικαιώματα των πολιτών σε περιπτώσεις φαινομένων 

κακοδιοίκησης.

 

 

 

Η χάρτα έχει σκοπό, να γίνει το εργαλείο του πολίτη και ο σύμβουλος του στις καθημερινές του συναλλαγές μεταξύ αυτού και του Δημου ή γενικότερα των Δημόσιων Υπηρεσιών.

Αποτελεί μια δέσμη μέτρων, και είναι δέσμευση απέναντι στον κάθε ένα.

Συνέπεια όλων αυτών, είναι η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, άρα, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και ο παραγκωνισμός κάθε πιθανών διακρίσεων σε βάρος του.

 

 

 

 

                           ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

           Τι είναι η Χάρτα του Πολίτη και που χρησιμεύει

 

Η Χάρτα είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύμβουλος του στις συναλλαγές με τον Δήμο το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την Δημοτική Αρχή, αποτελεί δέσμη μέτρων και είναι δέσμευση προς τον πολίτη, ειδικά δε, όταν αυτή είναι προϊόν Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ποιος όμως είναι ο κύριος στόχος αυτής;

Είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

                           Με την χάρτα

 

1)    Παγιώνεται το πλαίσιο των υποχρεώσεων του κράτους προς τον πολίτη.

2)    Γνωστοποιούνται τα δικαιώματα του πολίτη, ώστε να μη τα αναζητά διάσπαρτα σε διάφορες διατάξεις.

3)    Επιτυγχάνεται η υπευθυνότητα των εργαζομένων στα διάφορα θέματα που αφορούν τις μεταξύ τους συνεργασίες με τον πολίτη.

4)    Γίνεται πια γνωστό πως ο πολίτης δεν είναι απλός θεατής αλλά έχει ρόλο και δικαιώματα.

 

 

      Οι αρχές που διέπουν τη δράση της Τοπικής Κοινότητας Ανυφίου

 

1)    Η νομιμότητα.

2)    Η διαφάνεια.

3)    Η πληροφόρηση.

4)    Η συμμετοχή του πολίτη και η Διαβούλευση.

5)    Η φιλικότητα.

6)    Η αμεροληψία.

7)    Η χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση.

8)    Η ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών.

9)    Η αποτελεσματικότητα (;).

 

 

                  Η διοικητική δομή του τόπου

 

Η Τ.Κ. Ανυφίου, ανήκει, εν έτη 2014 στον Δήμο Ναυπλιέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, ως αποτέλεσμα των διεργασιών του Καλλικράτη.

 

 

 

                          Οι υπηρεσίες

 

 

Διοικητικά ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στις ανάλογες υπηρεσίες προκειμένου να επιλύσει τα όποια θέματα ίσως έχουν προκύψει και τον απασχολούν.

 

Δημαρχείο-Βασιλέως Κωνσταντίνου 34,
Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου, 21 100

Τηλ. 2752 097741

 

Δήμος Ναυπλιέων-Δ.Ε. Μιδέας-πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Μιδέα, Ναύπλιο, 21100, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τηλέφωνο: 2752360109

 

Δήμος Ναυπλιέων- Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Νέα Τίρυνθα, Ναύπλιο, 21100, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τηλέφωνο: 2752361304

 

Κ.Α.Π.Η. – Κέντρο Ανοιχτής Βοήθειας Ηλικιωμένων

25ης Μαρτίου 25, Ναύπλιο, 21100, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τηλέφωνο: 2752028616

 

Τεχνικές Υπηρεσίες Δημου Ναυπλιέων

Τρικούπη Χαριλάου 11, Ναύπλιο, 21100, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τηλέφωνο 2752097807 fax 2752097809

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο, 21100, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Τηλέφωνο 2752028976,  Fax 2752099461

 

Υπηρεσίες Υγείας:

Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, τηλ.: 27520 99092

 

Αστυνομικές αρχές:

Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου, τηλ.: 27520 21536, 27520 27776 

Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ναυπλίου, τηλ.: 27520 28131, 27520 21051

 

Λιμενικές αρχές:

Λιμεναρχείο Ναυπλίου, Κωτσονοπούλου 5, τηλ.: 27520 22974, 27520 27022

 

Διευθύνσεις δασών, δασαρχεία, δασονομεία:

Δ/νση Δασών Ν. Αργολίδας, Μιχ. Ιατρού 21, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 28226, 27520 23524

 

 

                 Το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών

 

Για τις συναλλαγές σας με τις υπηρεσίες, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τα:

 

 

                        Το ωράριο εργασίας

 

Το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών αρχίζει στις 07.30π.μ. και λήγει στις 15.00μ.μ. για όλο το έτος (χειμώνα-καλοκαίρι).

Εξαιρούνται τα Κ.Ε.Π., όπου εφαρμόζεται ειδικό ωράριο 08.00π.μ.-14.30μ.μ.

 

                   Ώρες εξυπηρέτησης του κοινού

 

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα από τις 08.30π.μ. έως τις 14.30μ.μ. σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση αυτών που εφαρμόζουν ειδικό ωράριο.

 

                        Αργίες-ημιαργίες

 

Για την αποφυγή κάθε πιθανής ταλαιπωρίας με τις υπηρεσίες λόγο αργίας συντάσσεται ο παρακάτω κατάλογος, γνωστοποιώντας παράλληλα πως σε περίπτωση ημιαργίας οι υπηρεσίες είναι μεν ανοικτές όμως κλείνουν 2-3 ώρες νωρίτερα.

*η 1η Ιανουαρίου

*τα Θεοφάνεια

*η Καθαρά Δευτέρα

*η 25η Μαρτίου

*Η Μεγάλη Παρασκευή

*Η Δευτέρα του Πάσχα

*Η 1η Μαΐου

*η του Αγίου Πνεύματος

*η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

*η 28η Οκτωβρίου

*η 1η και η 2η ημέρα των Χριστουγέννων

 

 

                            Ημιαργίες

*η παραμονή Χριστουγέννων

*Η παραμονή του νέου έτους

*Η παραμονή των Θεοφανείων

*Η Μεγάλη Πέμπτη

 

Υπενθυμίζεται τέλος, πως στις υπηρεσίες εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) εξαιρείται η υπηρεσία της καθαριότητας.

 

 

 

 

 

 

 

                       ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

                Οι υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών

 

Όταν υποβάλει οιοσδήποτε μια αίτηση στο Δήμο ή και γενικότερα σε δημόσια υπηρεσία, (παροχή πληροφοριών, ερώτηση, χορήγηση πιστοποιητικού, διεκπεραίωση υπόθεσης κ.λ.π.) πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι υπηρεσίες υποχρεούνται:

1)    Να απαντούν στις αιτήσεις του κάθε ενός και να διεκπεραιώνουν υποθέσεις το αργότερο μέσα στο χρονικό διάστημα των 50 ημερών. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, αυτή οφείλει, μέσα σε 3 ήμερες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να σας ενημερώσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 4 του ν. 2690/1999 Α).

2)    Να σας χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις άμεσα ή το αργότερο σε 10 ημέρες (άρθρο 4 ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α).

3)    Να διαθέτουν, προς διευκόλυνση σας, έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων (άρθρο 3 παρ. 3 του ν.2690/1999, ΦΕΚ 45Α).

4)    Να σας διευκολύνουν στη συμπλήρωση της αίτησης. Αν δηλώσετε    αδυναμία να γράψετε, ο αρμόδιος υπάλληλος, εφόσον του το ζητήσατε, οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση για λογαριασμό σας, σύμφωνα με τα όσα του υπαγορεύετε (άρθρο 3 παρ. 3 του ν.2690/1999, ΦΕΚ 45Α).

5)    Να πρωτοκολλούν όλες τις αιτήσεις και να χορηγούν απόδειξη, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση και η ημερομηνία εισόδου της στην υπηρεσία (άρθρο 12 του ν.2690/1999, ΦΕΚ45Α).

6)    Να δέχονται τις αιτήσεις που στέλνετε με τηλεμεοτυπία(fax) και να απαντούν σε αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (άρθρο 14 του ν.2672/1998, ΦΕΚ 290 Α).

7)    Να δέχονται, εφόσον είστε έλληνας πολίτης, οποιοδήποτε από τα παρακάτω έγγραφα προς επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητας σας από αναφέρονται στη αίτηση (άρθρο 3 παρ. 4 του ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α, όπως ισχύει) 1. δελτίο ταυτότητας 2. σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής 3.διαβατιριο 4. άδεια οδήγησης και 5. ατομικό βιβλιάριο υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται, βάσει των ανωτέρω, γίνονται δεκτά, βάση υπεύθυνης δήλωσης (ν.1599/1986), εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Όμοια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση κατοικίας ή το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί (άρθρο 3 παρ. 5 ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α).για τους αλλοδαπούς, τα στοιχεία της ταυτότητας αποδεικνύονται, στην περίπτωση πολιτών κρατών-μελών της ευρωπαϊκής ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στη περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που επιτρέπει την είσοδο στη χώρα ή άλλο νομιμοποιητικό της διαμονής στη χώρα έγγραφο αρμόδιας αρχής( άρθρο 3 παρ.4 του ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α, όπως ισχύει)

8)    Να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής (άρθρο 11 παρ. 1 του ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α).

9)    Να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα Ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο (άρθρο 11 του ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α).

10)Να μην απαιτούν, για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης σας, την υποβολή πιστοποιητικών ή άλλων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά δεν προβλέπονται σε διατάξεις νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων της διοίκησης (άρθρο 10 παρ. 2 ν.3230/2004, ΦΕΚ 44 Α).

11)Να αναζητούν αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ορισμένες κατηγορίες πιστοποιητικών, όταν αυτά απαιτούνται ως δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης σας (άρθρο 5 του ν.3242/2004, ΦΕΚ 102 Α και άρθρο 16 του ν.3448/2006, ΦΕΚ 57 Α).

12)Να προβαίνουν στην σύσταση του φακέλου που έχετε υποβάλει και έχει απωλεσθή, με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, το αργότερο σε 30 ήμερες από τη διαπίστωση της απώλειας (άρθρο 6 του ν.3242/2004,ΦΕΚ 102 Α και Π.Δ. 114/2005, ΦΕΚ 165 Α).

13)Να σας επιτρέπουν την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα (πρακτικά, αποφάσεις του Δ.Σ. εκθέσεις μελέτες κ.α.) και εφόσον έχετε ειδικό έννομο συμφέρον, και σε ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στην υπηρεσία και είναι σχετικά με την υπόθεση σας (άρθρο 5 του ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α).                          Με τα προαναφερόμενα αναφέρεται ότι, η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση των εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης, είναι 20 ημέρες.

14)Να σας καλούν σε προηγούμενη ακρόαση, όταν πρόκειται να προβούν σε ενέργεια ή στη λήψη μέτρου που θίγει νόμιμα συμφέροντα ή δικαιώματα σας. Μόνο αφού κληθείτε και εκθέσετε γραπτά ή προφορικά τις απόψεις σας, μπορεί η υπηρεσία να προχωρήσει στη λήψη του δυσμενούς μέτρου, την αναγκαιότητα του οποίου οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς (άρθρο 20 παρ. 2 του συντάγματος και άρθρο 6 του ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α).

15)Να δρουν αμερόληπτα και να είναι ανεξάρτητες από επιρροές άσχετες με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο έχουν ταχτεί να υπηρετούν (άρθρο 7 του ν.2690/1999 και άρθρο 36 του ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 Α).

16)Να καθιερώνουν ώρες υποδοχής κοινού.

17)Να τηρούν σειρά προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών και να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την πρόσβαση και άμεση εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, εγκύων, μητέρων με καροτσάκια, υπερήλικων με κινητικά προβλήματα κ.λ.π.

18)Να παρέχουν με τρόπο σαφή, απλό και κατανοητό κάθε αναγκαία πληροφορία, διευκρίνηση, συμβουλή ή καθοδήγηση που τους ζητείται από τους πολίτες, σχετικά με τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

19)Να παρέχουν στους πολίτες επαρκή πρόσβαση στην ενημέρωση χωρίς διακρίσεις.

 

 

 

 

                   ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

(Ν.3013/2002. ΦΕΚ 102 Α’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

 

 

1)    Μέσω των Κ.Ε.Π., μπορείτε να διεκπεραιώσετε όλες σχεδόν τις συναλλαγές σας με του δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Οργανισμούς, Δήμους, Περιφέρειες κ.λ.π.), χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να επισκέπτεστε τις συναρμόδιες υπηρεσίες και να ταλαιπωρείστε με πολλές μετακινήσεις.

2)    Εσείς θα πρέπει απλά να συμπληρώσετε μια αίτηση στο Κ.Ε.Π. και οι υπάλληλοι με τη σειρά τους θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας την υπόθεση σας.

3)    Εκτενέστερη ενημέρωση σας, σε ότι αφορούν τις διαδικασίες των Κ.Ε.Π., μπορείτε απλά να επισκεφτείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο www.kep.gov.gr ή να καλέσετε τη τηλεφωνική γραμμή 1500 η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθημερινά.

 

 

 

                Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ <<Ermis>>

 

Η εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ermis αποτελεί την ενιαία κυβερνητική διαδικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

Η πύλη ermis φιλοδοξεί να αποτελέσει το ‘’ηλεκτρονικό πολυκατάστημα’’ της Δημόσιας Διοίκησης, παρέχοντας από ένα κεντρικό σημείο ολοκληρωμένη ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σχετικά με όλες τις συναλλαγές τους με το δημόσιο, καθώς και επιλεγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών.

 

 

              ΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 1502

                (ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν.2539/1997, ΦΕΚ 244 Α)

 

Παράλληλα με τη δυνατότητα της απευθείας εξυπηρέτησης σας από τις Διοικητικές Αρχές ή από τα Κ.Ε.Π. έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τηλεφωνικά, στον αριθμό 1502, την έκδοση και αποστολή ορισμένων πιστοποιητικών, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε μέσω του www.gspa.gr

 

 

 

                ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 1500

 

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1500 η οποία έχει καθιερωθεί για την εξυπηρέτηση του πολίτη μπορείτε:

1)    Να ενημερωθείτε ή να ζητήσετε πληροφορίες και κατευθύνσεις για όλα τα θέματα της δημόσιας διοίκησης

2)    Να διεκπεραιώσετε τηλεφωνικά συγκεκριμένες πιστοποιημένες διαδικασίες των Κ.Ε.Π., οι οποιες δεν απαιτούν δικαιολογητικά από πλευρά σας ή απαιτούν δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα υπηρεσιακώς.

 

 

 

                        ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

                 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

              (άρθρο 7 παρ. 1 του ν3242/2004, ΦΕΚ 102 Α)

 

Στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημου ή άλλων Διοικητικών Αρχών, οι προβλεπόμενες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για πλήρη αποζημίωση.

 

 

 

 

 

                  Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

                    (άρθρο 227 του ν.3852/2010)

 

Εφόσον έχετε έννομο συμφέρον, μπορείτε να προσβάλετε τις αποφάσεις των συλλογικών η μονομελών οργάνων του Δημου, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την δημοσίευσης τους.

 

 

                ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Σε περίπτωση παραβίασης της νομιμότητας ή προσβολής του νόμιμου συμφέροντος ή δικαιώματος σας από τη διοίκηση, μπορείτε να ζητήσετε με ενυπόγραφη αναφορά σας την διαμεσολάβηση του Συνηγόρου Του Πολίτη.

 

 

 

             ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

 

 

Κάθε πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιοσδήποτε διαμένει σε ένα κράτος μέλος, έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, αν εκτιμά πως είναι θύμα <<κακής διοίκησης>> εκ μέρους ενός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της Ε.Ε. η καταγγελία στον Διαμεσολαβητή μπορεί να υποβληθεί, μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας (fax), σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                      

 

 

 

 

 

             ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

 

Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονται κάποια από τα θέματα που μπορούν να προκύψουν στην καθημερινότητα και που θα μπορούσε ο πολίτης από μόνος του να κινήσει νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να προστατέψει την περιουσία του ή το γενικότερο ίσως συμφέρον.

 

                   ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο κύριος ακινήτου, έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την κατασκευή ή την διατήρηση εγκαταστάσεων στο γειτονικό ακίνητο, εφόσον, από την ύπαρξη ή χρηση τους προβλέπονται με βεβαιότητα παράνομες επενέργειες στο ακίνητο του.

(αστικός κώδικας, άρθρο 1004)

 

                 ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ-ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Λόγω του ότι, στην περιοχή υπάρχει έλλειψη αποχετευτικού συστήματος, με συνέπεια, κάποιοι κάτοικοι να υποφέρουν στη καθημερινότητα. Προβλέπονται τα κάτωθι:

Τα ακίνητα που βρίσκονται χαμηλότερα, δέχονται, τα νερά που τρέχουν φυσικά και χωρίς χειροποίητο έργο από αυτά που βρίσκονται ψιλότερα. Στον κύριο, του χαμηλότερου ή του ψηλότερου ακινήτου, απαγορεύεται, κατασκεύασμα που εμποδίζει ή μεταβάλει τη φυσική ροη.

(Αστικός κώδικας άρθρο 1024)

 

                          ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κάθε Έλληνας πολίτης είναι Δημότης ενός μόνο Δημου ή μιας μόνο Κοινότητας.

Δημότες ενός Δημου ή Κοινότητας είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο.

Ειδικότερα σε σχέση με την κτήση της δημοτικότητας ανατρέξτε στον ν.3463/2006 άρθρο 15.

 

 

                         ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τέλος, ο συντάκτης ταύτης, θεώρει, πως ο νόμος εν έτει 2014 είναι συμπαραστάτης του πολίτη και σε καμία περίπτωση αντίπαλος του.

Ως τελευταίο εργαλείο λοιπόν, με την Χάρτα Του Πολίτη γνωστοποιείται ο ν.3463 μέρος 6ο άρθρα 214-218 στα οποία, ζητείται ο πολίτης να  αναλάβει πρωταγωνιστικό ρολό στις τοπικές υποθέσεις που τον αφορούν, τόσο στα ατομικά, τόσο και στα συλλογικά ζητήματα.

Τονίζοντας του, ότι, έχει συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις (άρθρο 214) και δικαιώματα, τόσο στην αναφορά, όσο και στην πρόταση, και την υποχρέωση του Δημου να απαντά υποχρεωτικά σε διάστημα των 30 ημερών στα ερωτήματα ή στις αναφορές που του τέθηκαν.

Τέλος, με το άρθρο 216, προτείνει στον πολίτη να συμμετάσχει με την γνώμη του σε βαρύνουσας σημασίας ζητήματα του τόπου φέρνοντας τον σε θέση ευθύνης μέσω της  συμμετοχής του σε Τοπικό Δημοψήφισμα.

 

 

                              ΑΡΔΕΥΣΗ

Η Τοπική Κοινότητα Ανυφίου του Δημου Ναυπλιέων στην Ενότητα Μιδέας σε ότι αφορά την άρδευση, λειτουργεί με τον Κανονισμό Άρδευσης που έλαβε αύξοντα αριθμό απόφασης 142/2008.

Με τον Κανονισμό αυτό, κάθε πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τα δικαιώματα, και τις οποιες υποχρεώσεις του αναλογούν, ο κανονισμός μπορεί να λειτουργήσει ως το βασικό εργαλείο κατά την καθημερινότητα, κάνοντας τον να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα προκύψουν.

Δεν έχετε παρά να αιτηθείτε την παραλαβή του εν λόγω κανονισμού.

Ο κανονισμός ισχύει ως είχε, δεν έχουν έρθει αλλαγές του με το πέρασμα του χρόνου.

 

 

 

                               ΥΔΡΕΥΣΗ

Η Τ.Κ. Ανυφίου από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας του Καλλικράτη εξωτερίκευσε το θέμα του εξασθενούς χρωμίου, εκ τότε, από την αρχή του τόπου, έγιναν διάφορες ενέργειες, αρχικά, Συνέλευση των Κατοίκων, μετέπειτα συνέντευξη σε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό, εν συνεχεία συνέταξε τις ανάλογες αναφορές, με αποδέκτες τον κ. Εισαγγελέα, τον Συνήγορο του Πολίτη κ.α., προκειμένου, να επιλυθεί το πρόβλημα, με τελευταία των ενεργειών, η ένορκη κατάθεση στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, μετά από Εισαγγελική εντολή.

Μετά την σύντομη εξιστόρηση των γεγονότων, κάθε πολίτης μπορεί να αναζητήσει τις οποιες επίσημες ενέργειες έχουν γίνει, και με τη σειρά του να αναλάβει δράση, προκειμένου, να επιτύχει την παροχή καθαρού νερού για πόση αλλά και για κάθε άλλη οικιακή χρηση, ούτως ώστε, να προστατεύσει αυτόν και την οικογένεια του από κάθε αρνητική επίπτωση σε ότι έχει να κάνει με την υγεία του.

Ο συντάκτης ταύτης, δεν πρότεινε και θα αρνηθεί να συμμετάσχει σε πρόταση παροχής νερού από άλλη πυγή η οποία επίσης φέρει μη πόσιμο νερό, η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό είναι αδιαπραγμάτευτη, όποια άλλη λύση, υποχρεούται να την φέρει η αρμόδια υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Ν., παίρνοντας παράλληλα, και κάθε άλλη, πιθανή ευθύνη.

 

 

 

 

              ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος, η Προστασία του Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος, αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του κάθε ενός.

Φορέας του δικαιώματος στο περιβάλλον, είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελληνική επικράτεια.

Με όλα τα παραπάνω, φαίνετε, πως ο κάθε ένας από εμάς, έχει, σημαντικό-κυρίαρχο ρόλο, στα πράγματα.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά, αναζητήστε την Εγκύκλιο του Άρειου Πάγου, που έλαβε αύξοντα αριθμό 5/13 με αριθ. πρωτ. 2537-04/06/2013.

 

 

 

 

                             ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ

Η ηχορύπανση, έχει σοβαρές επιπτώσεις στη γενική κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, και ιδιαίτερα στο νευρικό σύστημα.

Η πρόσφατη έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.), έδειξε ότι, η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία.

Η έκθεση στο θόρυβο, σύμφωνα με έρευνα, είναι μια ύπουλη διαδικασία της οποίας οι άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες, δεν είναι ορατές και αναγνωρίσιμες, αλλά ωστόσο, υποσκάπτουν συστηματικά την υγεία των ανθρώπων.

Λόγω της σημαντικότητας της κατάστασης, θα πρέπει όλοι μας, είτε να συμμορφωθούμε έναντι των υπολοίπων εάν προκαλούμε θορύβους, είτε να προστατεύουμε εμάς και τους γύρο μας, με τις ανάλογες ενέργειες, εφόσον βέβαια εξακριβώσουμε την πυγή του θορύβου, με γνώμονα ότι κατά Άρθρο 24 παρ. 1 του συντάγματος η προστασία του Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του κάθε ενός.

Θα πρέπει λοιπόν ως πολίτες, να εφαρμόσουμε, κάθε Συνταγματικό μας δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά προτείνεται η αναζήτηση της Εγκυκλίου που έλαβε αύξοντα αριθ. 06/13 με αριθ. πρωτ. 2536-04/06/2013.

 

 

                       Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Η Αρχή Της Προφύλαξης, καθιστά δυνατή, την ταχεία αντίδραση ενόψει ενδεχομένου! κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών ή για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πράγματι, σε περίπτωση στην οποία τα επιστημονικά δεδομένα δεν επιτρέπουν πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου, η προσφυγή σε αυτή την αρχή επιτρέπει, π.χ., την απαγόρευση της διανομής ή ακόμη και την απόσυρση από την αγορά προϊόντων που ενδεχομένως είναι επικίνδυνα.

 

 

 

  

 

 

 

 

         

         

             

           

         


Comments on this page:
Comment posted by VawDiagegenue( chcabwaigissiobgmail.com ), 09/16/2020 at 7:07pm (UTC):
http://onlinecasinouse.com/# big fish casino http://onlinecasinouse.com/# - slots for real money <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">no deposit casino </a>Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:
 
  The loginbox won't be displayed, because the extra "Member area" isn't activated!  
Facebook 'Like' Button  
 
 
είσαι ο 1 visitors (18 hits) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free