Ανυφί
 
  Τελική πρόσκληση Απολογισμού Πεπραγμένων 2017 & το κείμενο του Απολογισμού.
  Αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο: θέμα η τριστέτσα των εσπεριδοειδών
  Δημόσια διαβούλευση τριστέτσα
  Διεκδίκηση για την παραμονή του υποκαταστήματος της τράπεζας Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα
  Απολογισμός των πεπραγμένων
  Ενημερωτικό έγγραφο
  Το Σχολείο του Μέλλοντος
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ & ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
  ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΓΕΝΙΚΑ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΙ
  ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΕΟΡΤΕΣ
  Ερωτήσεις
  Ιεροί Ναοί Ανυφίου
  Επαφή
  Counter επισκεψιμότητα
  Βιβλίο επισκεπτών
  Δημόσια Διαβούλευση-Κανονισμός Κοιμητηρίων
  Δημόσια Διαβούλευση-Χάρτα του Πολίτη
  τοποθέτηση των πολιτών στις δυο διαβουλεύσεις π
  Προσκλήσεις Συμβουλίων
Απολογισμός των πεπραγμένων

Απολογισμός των πεπραγμένων της Κοινοτικής-Δημοτικής Αρχής στη Τ.Κ. Ανυφίου

Ν. 3463/2006 άρθρο 218.

 

<<Τοποθέτηση της αντιπολίτευσης στην Τ.Κ. Ανυφίου>>.

 

 

 

                                                          Περιεχόμενα

Νομοθεσία …………………………………………………………………………….………….σελ. 3

Εισήγηση    …………………………………………………………………………….………….σελ. 3

Ενότητα 1η οικονομικά ……………………………………………………………..……….σελ. 3

Πεπραγμένα ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… σελ.3

Απολογισμός  …………………………………………………………………………………………………………………………….….……….σελ.7

Πρόταση  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………σελ.7

Ενότητα 2η αυτοδίκαιο δικαίωμα …………………………………………………..….σελ.7

Πεπραγμένα ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..σελ.7

Απολογισμός ……………………………………………………………………………………………………………………………….……..…..σελ.8

Πρόταση…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……σελ.8

Ενότητα 3η η ανταπόδοση/ειδική ανταπόδοση, πεπραγμένα …………..σελ. 8         

Πεπραγμένα …………………………………………………………………………………………………………………………………………..σελ.8

Απολογισμός…………………………………………………………………………………………………………………………………………..σελ.8

Πρόταση……………………………………………………………………………………………..………………………………………………….σελ.9

Επίλογος…………………………………………………………………………………………….σελ.9

1.Φοινικοειδή

Πεπραγμένα …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Σελ.9

Απολογησμος…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..σελ.9

Προταση…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..σελ.9

2.Επούλωση λάκκων.

Πεπραγμένα  ………………………………………………………………………………………………………………….…………….………..σελ.9

Απολογισμός  …………………………………………………………………………………………………………………………..…….………σελ.9

Προταση…………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………σελ.9

3.κοινοτικο κατάστημα

Πεπραγμένα  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…...σελ.10

Απολογισμός  …………………………………………………………………………………………………………………………………….……σελ.10

Προταση……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………σελ.10

4.βλαβες άρδευσης

Πεπραγμένα  ………………………………………………………………………………………………………………………………………....σελ.10

Απολογισμός  …………………………………………………………………………………………………………………………………………σελ.10

Προταση…………………………………………………………………………………………………………………………………………………σελ.10

5.επιχειρισιακο πρόγραμμα

Πεπραγμένα  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..σελ.10

Απολογισμός  …………………………………………………………………………………………………………………………………….….σελ.10

Προταση…………………………………………………………………………………………………………………………………………………σελ.10

6. γήπεδο μπάσκετ στο χώρο του ποδοσφαίρου

Πεπραγμένα  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…..σελ.10

Απολογισμός  …………………………………………………………………………………………………………………………………………σελ.11

Προταση…………………………………………………………………………………………………………………………………………………σελ.11

7. κοιμητήριο

Πεπραγμένα…………………………………………………………………………………………………………………………………………..σελ.11

 

Ειδικός απολογισμός πεπραγμένων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, με αριθ. Πρωτ. 54-29/08/2014……………………………………..σελ.11

Ενότητα 1η  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….σελ.11

Ενότητα 2η   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..σελ.11

Ενότητα 3η  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..σελ.11

Ενότητα 4η ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…σελ.11

Ενότητα 5η  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..σελ.12

Ενότητα 6η  …………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…..σελ.12

Ενότητα 7η  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….σελ.12

Ενότητα 8η  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…σελ.12

Ενότητα 9η  ………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….σελ.12

Ενότητα 10η  ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………...σελ.12

Ενότητα 11η  …………………………………………………………………………………………………………….…………………………….σελ.12

Ενότητα 12η  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….σελ.12

Ενότητα 13η  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….σελ.12

Ενότητα 14η  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……σελ.13

Ενότητα 15η  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….σελ.13

Ενότητα 16η  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…..σελ.13

Ενότητα 17η  …………………………………………………………………………………………………………………………………….…....σελ.13

Ενότητα 18η  …………………………………………………………………………………………………………….………………………….…σελ.13

Ενότητα 19η  ………………………………………………………………………………………………….……………………………………..σελ.13

Επεξήγηση ……………………………………………………………………..………………..σελ.14

 

                                                         Νομοθεσία

Σύμφωνα με τον ν. 3463/2006, στα άρθρα 217-218, κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αντικείμενο αυτής, είναι: Ότι έχει να κάνει,  με την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση & την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Η ειδική αυτή συνεδρίαση, γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από (15) μέρες, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτή καλούνται, οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς του τόπου. Το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τοποθετούνται, όλες οι παρατάξεις και μπορούν να πάρουν τον λόγο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα Μέλη των Δημοτικών και των Τοπικών Συμβουλίων. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος… από το δήμο, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό, στη συνεδρίαση αυτή.  Στη περίπτωση την οποία το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, έχει παρέρθει, χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για τη πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης…, τότε, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 95. Οι διατάξεις αυτές, εφαρμόζονται αναλόγως, και στις κοινότητες της χώρας.

 

 

                                            Εισήγηση, περί της εφαρμογής των Πεπραγμένων της Κοινοτικής-Δημοτικής  Αρχής

Αγαπητοί, κυρίες, κύριοι,

Ως αντιπολίτευση της Τ.Κ. Ανυφίου, και ως πολίτης ο οποίος διαμένει στη περιοχή, θεωρώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις τόσο στα αυτοδίκαια δικαιώματα, λ.χ. στο πόσιμο νερό, όσο και στα ανταποδοτικά οφέλη, στο φωτισμό και στις  καθαριότητες. Καθώς επίσης, υπάρχουν και οικονομικά ζητήματα, τα οποία όλους μας αφορούν. Κατόπιν αυτών, επέλεξα, όπως εφαρμόσω τις κείμενες διατάξεις,  προκειμένου να ονομαστούν από μέρους μου κάποια πράγματα, από την άλλη,  μέσω της αυτής διαδικασίας, ως πρότερο σκοπό έχω, να αφουγκραστώ τους πολίτες (αφού λάβουν γνώση),  ώστε να δω με ποιο τρόπο θα πορευτώ, από εδώ και στο εξής.

Οι ενότητες λοιπόν με τις οποίες θα αναπτύξω τον συλλογισμό μου, θα είναι 3, η οικονομική, το αυτοδίκαιο δικαίωμα, η ανταπόδοση. Στο τέλος δε, θα υπάρξει ένας επίλογος, ο οποίος θα ονομάσει, τα ειδικά γεγονότα, μεμονωμένα.

 

Ενότητα 1η θέμα οικονομικά/δημοτικά τέλη, πεπραγμένα.

Εν αρχή, θα πρέπει να αναφέρω ότι στα οικονομικά.. το κύριο κομμάτι της τοποθέτησης μου, έχει να κάνει με τα δημοτικά τέλη. Δικαιολογημένα, στο άκουσμα και μόνο αυτού του θέματος, ο πολίτης θα περιμένει να ακούσει οικονομικά στοιχεία τα οποία θα περιέχουν, νούμερα κ.λ.π. στοιχεία. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι, είναι εκ των πραγμάτων παράδοξο, το να περιμένουμε να δούμε κάποιο ξόφθαλμο λογιστικό ‘’λάθος’’, του τύπου 1+1=5. Ότι υπάρχει, αν υπάρχει, θα είναι στα επί της διαδικασίας, αρμόδιος να εξετάσει τα γεγονότα, είναι οι αρμόδιες διοικητικές οικονομικές υπηρεσίες ελέγχου, οι οποίες έχουν δικαιωματική πρόσβαση στα έγγραφα… στα οποία εμείς δεν δύναται να έχουμε, αλλά και να είχαμε, δεν είμαστε σε θέση να αναλύσουμε τα στοιχεία, ώστε μέσω αυτών, να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Οπότε η τοποθέτηση, έχει να κάνει με τις διαπιστώσεις, οι οποίες προκύπτουν μέσα από μιά σειρά γεγονότων.

Το ιστορικό:

Την 17η/12/2015 ο δήμος Ναυπλιέων, αφού ζήτησε, ψήφησε… και προχώρησε στην αύξηση των δημοτικών τελών. Ας δούμε όμως τα πράγματα, σφαιρικά, και από την αρχή.

Τι είναι τα δημοτικά τέλη;

Τα δημοτικά τέλη, είναι αυστηρά ανταποδοτικού! χαρακτήρα, και αναφέρονται στους τομείς της καθαριότητας και του φωτισμού. Σε καμία περίπτωση αυτά, δεν αποτελούν φόρο (απόφαση ΣτΕ με αριθ. 60/2010)!

Προς ποίου όφελος, τα ανταποδοτικά;

Σύμφωνα με τον ν.1080/80 άρθρο 17, το ειδικό τέλος, θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικώς: Τις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, τις αποδοχές του τακτικού και ημερομίσθιου προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και καταβρέγματος, και πάσα άλλη δαπάνη,  η οποία έχει σχέση: Με τη διεξαγωγή, τη λειτουργία, και τη βελτίωση της αυτής,  υπηρεσίας.

 Το ερώτημα που προκύπτει ως εδώ: Υπάρχει ανταπόδοση; σε σχέση πάντα με το χρήμα το οποίο έχουμε καταβάλλει και που συνεχίζουμε να καταβάλουμε; Η διαπίστωση μου είναι, ΟΧΙ! Αντιθέτως μάλιστα.. και πως αλλιώς; βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί, τα σφραγισμένα πάρκα και τις παιδικές χαρές, χώροι οι οποίοι με την αιτιολογία του σφραγίσματος, έχουν απαλλαχτεί από καθαριότητες ‘’ευκαιριακά’’. Συνέπεια αυτού; οι χώροι είναι τριτοκοσμικοί, αυτό, σε ότι αφορά τόσο την εικόνα όσο και το λειτουργικό των, κομμάτι. Ο φωτισμός στο κεντρικό τετράγωνο! μα και στις πλατείες της κοινότητας, έχει πάψει να λειτουργεί, εδώ και ένα χρόνο, σε αυτό το τομέα, παρατηρείται, μεγάλη αναμονή στην γενική! αποκατάσταση των καμένων λαμπτήρων. Επίσης, σε βάρος της ανταποδοτικότητας, γίνεται μια καθημερινή παρατυπία ετών,  η οποία, ορίζεται από την Απόφαση με τίτλο: Καθορισμός Δικαιούχων Χρήσης και Ανώτατου Κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα, έλαβε αριθ. 129/2534 ΦΕΚ Β 108-04/02/2010 στα άρθρα 2,4,9 παρ. 1-1Α-1Β-1Γ-1Ε-1ΣΤ,10,12 παρ.1,2,3, μνημονεύει τα σχετικά. Καυτηριάζοντας με τα παραπάνω, την καθημερινή χρήση οχημάτων καθαριότητας,  από Αντιδημάρχους. Μια παράτυπη-εθιμοτυπική δηλαδή διαδικασία, η οποία  επιβαρύνει αποκλειστικά, το ανταποδοτικό ταμείο.

Ως εδώ είναι η γενική ανταπόδοση.

Ας τοποθετηθώ όμως... στην ειδική ανταπόδοση, υπάρχουν πολίτες ανάμεσα μας,  οι οποίοι δεν θα έπρεπε να καταβάλουν, ούτε ένα σεντ του ευρώ λ.χ. οι κάτοικοι στα Καφανταρέικα, μια συνοικία αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, τι να πρώτοκαυτηριάσει κάποιος για αυτή τη περιοχή; το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο και τη καμία μέριμνα αποκατάστασης του!; την καμία μέριμνα για καθαριότητες; τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων, λόγω της αδύνατης πρόσβασης του απορριμματοφόρου οχήματος; Ως εδώ, ίσως ειπωθεί από κάποιους… το μη νόμιμο! Μπα; και είναι νόμιμο να ασφαλτοστρώνουμε ερημιές… και να διαφοροποιούμε συμπολίτες μας; Και συνεχίζω, Ανδρέας Μπολώσης, ο κάτοικος αυτός, αν και απέχει από το κέντρο της κοινότητας, περί των 100 μέτρων, δεν έχει καν φωτισμό!  συνέπεια αυτού; έχει γίνει θύμα κλοπής και εξακολουθεί να αποτελεί, ακόμα στόχο. Θα πρέπει, επιτέλους, ακόμα και στις Τ.Κ., εντός αυτών, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα δημοτικά τέλη. Για να συμβεί όμως αυτό, θα πρέπει, ο κάθε πολίτης από τη μεριά του, να συμμετέχει στα πράγματα, και να αιτηθεί τα όποια δικαιώματα του.

 

Κάποια γεγονότα:

Από την άλλη, μνημονεύτηκε από τον δήμαρχο την 17η/12/2015, στη συνεδρίαση του Δ.Σ., στην οποία και παρευρέθηκα, ότι:

1.      Ένας από τους λόγους, της αύξησης των δημοτικών τελών, είναι τα καύσιμα λειτουργίας των οχημάτων, διότι όπως ανέφερε... είναι ακριβότερα σε σχέση με το 2011, Αναληθές! Αυτή την εποχή τα καύσιμα είναι τα φτηνότερα…! των τελευταίων ετών!

2.       Μισθολογικά, είπε: Ότι μειώθηκαν κατά 200000 ευρώ τα έξοδα μισθοδοσίας των υπαλλήλων, και πως αυτό συνέβη, με πρωτοβουλία του αρμόδιου αντιδημάρχου. Αυτό συνέβη είπε, λόγω του ότι, αφού δεν υπήρχαν χρήματα,   δεν προσέλαβε εποχιακό προσωπικό… ξεχνώντας όμως παράλληλα να αναφέρει, την αποχώρηση από τον δήμο Ναυπλιέων 4ων υπαλλήλων… μετά από αίτημα τους… μετατέθηκαν έτσι, στον όμορο δήμο Άργους Μυκηνών, μια ακόμα δηλαδή μείωση δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας. Παρέλειψε επίσης να αναφέρει, ότι, οι μνημονιακές πολιτικές, μείωσαν κατά πολύ τους μισθούς των υπαλλήλων, ‘’εξοικονομώντας’’ έτσι μεγάλα ποσά.                                                                                  Ο παραλογισμός! Αφού λοιπόν, μέρος της ανταπόδοσης, πάει  στη μισθοδοσία των υπαλλήλων, και αφού εκ των γεγονότων, αποδεικνύεται! πως αντί μειώσεων… πάντα μιλούμε για αύξηση των δημοτικών τελών.. γιατί η μισθοδοσία αυτή, σε αυτό τον ειδικό τομέα,  να περικοπεί;

3.      Ορθά τόνισε, ότι, εκτός των καταγγελιών, θα πρέπει να γίνονται και προτάσεις. Αυτό πράττω.

Ανέφερα κατά την παρέμβαση μου στο Δ.Σ., ότι,

1.      Η μη επεξεργασία των απορριμμάτων, οι παράνομες χωματερές κ.α. σχετικά... έχουν επιφέρει ‘’ειδικά’’ πρόστιμα (17/12/2013 Αρ. πρωτ. 89916/7622 κ’ 27/05/2013 Αρ. πρωτ. 7798/12, το ύψος προστίμου, που προκύπτει από τα δυο έγγραφα, είναι  της τάξεως των,  70000 ευρώ) στον δήμο Ναυπλιέων, με αποτέλεσμα αυτά να πληρωθούν από τα ανταποδοτικά. Ο πολίτης δηλαδή, θα πρέπει να επιβαρυνθεί! και εν συνεχεία να πληρώσει, για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά, τις όποιες σχετικές, με τα απορρίμματα παραλήψεις...

2.      Η παρωδία των δημοτικών τελών: Ήταν το ότι, με πρόφαση τον Καλλικράτη,   ισοσκελίστηκαν μεταξύ των Δ & Τ Κοινοτήτων, τα δημοτικά τέλη. Παρά τις τότε δημόσιες διαφωνίες μου, μέσω επεμβάσεων στο τότε Δ.Σ., ο υποσκελισμός αυτός έγινε, και ακόμα και σήμερα υφίσταται, σε όλες τις κοινότητες του δήμου Ναυπλιέων, κάτι άδικο.. Διότι, άλλες παροχές έχει το κέντρο του δήμου.. και άλλες η περιφέρεια αυτού. Ωστόσο, με την ευκαιρία, θα πρέπει να επισημάνω, ότι, η εγκύκλιος 45, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. 74300-28/12/2010, της οποίας είχαν γνώση οι ΟΤΑ!!! μεταξύ άλλων, λέει:  <<σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας οι συντελεστές των τελών, είναι δυνατών! να διαφοροποιούνται στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, ανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της.>>. Οπότε, υπάρχουν επιφυλάξεις-αμφιβολίες, περί της ορθότητας-νομιμότητας, των όποιων σχετικών  αποφάσεων. 

3.      Επίσης, με έρευνα στον τομέα της άρδευσης που είχα πραγματοποιήσει σε καιρό προεδρίας μου, πρόεκυψε, ότι, ο φωτισμός του δρόμου των αρχαιοτήτων, στους 3 κόμβους στο Ανυφί, επιβάρυνε την Τ.Κ. κατά αποκλειστικότητα, πράγμα παράδοξο. Εκτός αυτού, πρόεκυψε και κλοπή ρεύματος… σε αυθαίρετο κτήριο (προκύπτει βάσει στοιχείων) την οποία εκτέλεσε δημοτικός υπάλληλος! Το κτήριο αυτό είναι ο άγιος Γεώργιος, και παρόλο του ότι, διαδίδεται... ότι νομιμοποιήθηκε ο χώρος, και συνέπεια  αυτού...  πραγματοποίησε θυρανοίξια ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος! Εγώ εξακολουθώ, να κρατώ, σχετικές επιφυλάξεις, περί της όποιας! νομιμότητας.  Σημείωση: Προ ένα περίπου μήνα, έδωσα κατάθεση στην οικία μου… σε αστυνομικό όργανο.. κατόπιν Εισαγγελικής! παραγγελίας.

4.      Είπα επίσης, ότι οι δήμοι έχουν ανταποδοτικά οφέλη (Ν. 3468/06 άρθρο 25 παρ. 3) από τις ΑΠΕ, και θα έπρεπε να αποσυμφωρηθούν (μειωθούν), οι δικαιούχοι!   πολίτες, ίσως από τα διάφορα τέλη.

5.      Είπα επίσης, ότι, το πρωτόκολλο των διαδικασιών, λέγει, σε περίπτωση που τα δημοτικά τέλη έχουν φύγει από τον προϋπολογισμό, το ποσό το οποίο λείπει...! καλύπτεται από το ήμισυ των εισπραγμένων! τελών των παρεπιδημούντων. Δεν γίνεται λόγος δηλαδή, ως πρώτη λύση, η όποια αύξηση.                                                                                                          Σημείωση: Βλέπουμε λοιπόν, σε αυτή τη χαρακτηριστική περίπτωση, ότι, δεν έχει εφαρμοστεί το πρωτόκολλο των διαδικασιών, ώστε άμεσα να προβούν σε σχετική διόρθωση. Αποτέλεσμα αυτού; το πράγμα να έχει ξεφύγει, αδικαιολόγητα!  συνέπεια αυτού; να καλείται άλλη μια φορά ο πολίτης να καλύψει το έλλειμμα.                                                                          Με την ευκαιρία, ­­σύμφωνα με τον ν.25/1975, αυτολεξεί κατά το άρθρο 10, λέγει: Προκειμένου, περί Δήμων και Κοινοτήτων, επιβαρυνόμενων δι’ αυξημένων! δαπανών καθαριότητας, λόγω τουριστικής κινήσεως!…, επιτρέπεται, όπως δια αποφάσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, εγκρινόμενης υπό του νομάρχου, διατίθεται δια την αντιμετώπιση των δαπανών τούτων,  ποσόν, μέχρι το ημίσεως των εκ των κατά τας κείμενας διατάξεις, εισπραττομένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων, και επί των εκδιδόμενων λογαριασμών.

Επισήμανση! Το τέλος των παρεπιδημούντων και τα σχετικά, ορίζεται επακριβώς στη παρ. α) του ν.339 που αυτολεξεί λέγει: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εφ όσον η διαμονή διαρκεί λιγότερο του εξαμήνου…….. …. το τέλος βαρύνει τον μισθωτή, και εισπράττεται από τον εκμισθωτή,  υποχρεωτικώς. Θα πρέπει λοιπόν αγαπητοί, ο δήμος Ναυπλιέων, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου! να έρθει η νομιμότητα, να πληρώσουν άπαντες, έτσι ώστε! ο νόμιμος πολίτης, επιτέλους να αποσυμφωρηθεί από διάφορα τέλη, τα οποία σηκώνει αποκλειστικά στις πλάτες του… τη στιγμή που δεν πρέπει. Κάτω λοιπόν, από το πρίσμα της καταπάτησης των δικαιωμάτων, της εν μέρει.. και της επιλεκτικής… λειτουργιάς των νόμων.  Προσωπικά, θεωρώ αδιανόητο, ο νόμιμος πολίτης, να είναι ο μόνιμος πολίτης θύμα.

 

Απολογισμός

Ο δήμος Ναυπλιέων, αύξησε τα δημοτικά τέλη, οριζόντια. Αδιαφορώντας στο γεγονός! ότι μεταξύ των κοινοτήτων, Δημοτικών & Τοπικών, υπάρχουν τουριστικές & αγροτικές περιοχές, λόγος, που εκ των πραγμάτων αυτός και μόνο, αρκεί ώστε να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, 2 διαφορετικών τύπων… Ο ένας έχει να κάνει με τις απολαβές των ανταποδοτικών οφελών και τις ανάγκες του κάθε τόπου, και ο άλλος με τη διαφορετικότητα δυναμικής-ευκαιριών των περιοχών εντός του δήμου. Βλέπουμε π.χ. ο κάτοικος στη Τ.Κ. Ανυφίου, αν και στερείται απλά οφέλη, να πληρώνει τα ίδια με τον κάτοικο του κέντρου του δήμου ή (με αυτό το απλό παράδειγμα, αμέσως φαίνεται ο παραλογισμός) από την άλλη, στα των επαγγελματικών χώρων, π.χ. βλέπουμε το καφενείο στο Ανυφί, να πληρώνει ότι πληρώνει η καφετέρια στο λιμάνι του Ναυπλίου. Εκτός αυτού, ο δήμος Ναυπλιέων αρνείται να εφαρμόσει την είσπραξη των τελών των παρεπιδημούντων, πράγμα που αν εφαρμοζόταν; ο κάθε ένας, θα πλήρωνε αυτό που του αναλογεί.

Σημείωση: Η αύξηση των δημοτικών τελών, ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Τ & Δ κοινοτήτων της συμπολίτευσης (αιτήθηκα τη συμμετοχή τους), αν και ενημερώθηκαν από μέρους μου, τα σχετικά... με την κατά την ώρα του συμβουλίου, παρέμβαση μου.

Πρόταση

Προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι, οι καθαριότητες δεν εφαρμόζονται πλήρως, και έτσι να υπάρξει η αυτοδίκαιη μείωση των τελών, λόγω στοιχείων... Όπως τοποθετηθούν, βιβλία επισκεψιμότητας του εργατικού προσωπικού στους χώρους αρμοδιότητας (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κ.λ.π.), έτσι ώστε να διαπιστωθεί η συχνότητα των εργασιών. Επίσης, θα πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα της είσπραξης του τέλους των παρεπιδημούντων, προκειμένου να αποσυμφωρηθούν οι μόνιμα επιβαρημένοι πολίτες. Τέλος, ο πολίτης θα πρέπει δια της συμμετοχής του, να τοποθετηθεί, και στη περίπτωση που είναι θιγμένος, ως προς την έννοια της ανταπόδοσης στις καθαριότητες ή στο φωτισμό, να αιτηθεί τουλάχιστον, την μείωση των ανταποδοτικών τελών.

 

 

Ενότητα 2η αυτοδίκαιο δικαίωμα-πεπραγμένα.

Αυτοδίκαιο δικαίωμα-τα

1ο Αυτοδίκαιο δικαίωμα είναι το καθαρό πόσιμο νερό. Το παρεχόμενο νερό στη περιοχή μας είναι ακατάλληλο, τόσο για την οικιακή χρήση, όσο και για ανθρώπινη κατανάλωση. Γνωστό είναι, ότι το νερό αυτό, περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά, καθώς επίσης γνωστό είναι, ότι φέρει την από την επιστημονική κοινότητα χαρακτηρισμένη ως καρκινόγο-μεταλλαξιογόνο-τερατογόνο χημική ουσία, με την ονομασία, εξασθενές χρώμιο cr(vi). Με την ευκαιρία μια ενημέρωση, ως πολίτης είχα καταθέσει ασφαλιστικά μετρά για το εξασθενές χρώμιο, τα οποία εκδικάστηκαν και κατόπιν ακυρώθηκαν... θέμα το οποίο θα ερευνηθεί, διότι, δεν ελήφθη! Έστω.. υπ’ όψιν, η Αρχή της Προφύλαξης. Υπάρχουν όμως, νεότερα στοιχεία, αυτά είναι τα εξής, μετά την αναφορά περί τοξικότητας, στο παρεχόμενο νερό της Τ.Κ. Ανυφίου, την οποία κατέθεσα (έλαβε αριθ. Πρωτ. 01-03/01/2014, ως μετέπειτα ενέργεια της γενικής συνέλευσης που είχα συγκαλέσει ο πρόεδρος), και αφού αυτής, έλαβε ειδική γνώση του θέματος η Εισαγγελία Εφετών, αυτή με τη σειρά της, έθεσε το ζήτημα στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος δια την περαιτέρω έρευνα. Μια έρευνα, μέσω της οποίας, πρόεκυψαν σημαντικά στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης, έτσι, έχει προταθεί, η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου (με μια μετέπειτα ειδική πρόταση, με ονομασία υπευθύνων, που δεν κατονομάζω!).

2ο Είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων, ρέματα τα οποία επί σειρά ετών! είναι εγκαταλειμμένα. Αυτό έχει, αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον υδροφόρο ορίζοντα, όσο και στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα, ελλοχεύει συνεχώς ο κίνδυνος ξεσπάσματος εποχικών φαινομένων, πλημμύρων ή πυρκαγιών. 

Απολογισμός.

Έως σήμερα, η Τ.Κ. Ανυφίου υδροδοτείται με ακατάλληλο νερό για οικιακή χρήση και ανθρώπινη κατανάλωση. Τα ρέματα εξακολουθούν να είναι παραμελημένα. Επιβαρύνοντας έτσι, την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον.

Πρόταση.

Η άμεση σύνδεση του αγωγού της Λέρνης ή η τοποθέτηση μονάδος καθαρισμού του ύδατος, η οποία ως λύση, είχε προταθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2011-12-13-14 της Τ.Κ. Ανυφίου. Προτείνεται, ο καθαρισμός των ρεμάτων, έπειτα ο εμπλουτισμός του υδροφόρου με νερό Κεφαλαρίου (όταν αυτό διοχετεύεται στα  κανάλια του Αναβάλου).

 

Ενότητα 3η η ανταπόδοση/ειδική ανταπόδοση, πεπραγμένα.

Με γνώμονα, ότι, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι προϊόν πλουτισμού. Θα αναφερθώ σε δυο τομείς, στην άρδευση και στην ύδρευση.

Άρδευση: Τι συμβαίνει σε αυτό το τομέα; προφανώς υπάρχει σκοτάδι. Ο μόνος τρόπος ώστε να υπάρξει σχετική διαφάνεια, είναι το να λειτουργήσει ο κανονισμός άρδευσης. Ένας κανονισμός, ο οποίος υπάρχει μεν, αλλά τεχνηέντως ο δήμος Ναυπλιέων, αγνοεί επιδεικτικά, την κατά γράμμα εφαρμογή του. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι, επί ημερών κοινότητας, ο τομέας της άρδευσης ήταν κερδοφόρος!    εν αντιθέσει με σήμερα… που παρουσιάζεται ως ζημιογόνος…

 Ύδρευση: Γνωστό το κόλλημα μου, με τη διακοπή του γεμίσματος των ψεκαστικών βυτίων. Ρωτώ, γιατί ο τρακτερτζής που ουσιαστικά εμπορεύεται! το νερό, να το παίρνει δωρεάν…;! ενώ ο πολίτης, ο αδύναμος πολίτης, να πληρώνει αδρά για ένα ακατάλληλο και επικίνδυνο για την υγεία του νερό; είναι αυτό δίκαιο; Όχι! είναι τόσο δίκαιο.. όσο και ο κάθε κλέφτης που κλέβει νερό.-

 

Απολογισμός

Στην ύδρευση και στη άρδευση, και σε ότι έχει να κάνει με την ανταποδοτικότητα των, ως υπηρεσίες, μοναδικός θιγμένος ήταν και παραμένει να είναι, ο νομοταγής πολίτης. Το θέμα είναι γνωστό, οι αρμόδιοι απ’ την άλλη (Εισαγγελία, Αστυνομική Διεύθυνση, Π.Υ., Δ.Ε.Υ.Α.Ν. αυτοί.. σε ότι αφορά τη κλοπή νερού από τους πυροσβεστικούς κρουνούς, ο δήμος Ναυπλιέων, οι κατά καιρούς υδρονομείς άρδευσης και οι ελεγκτικές αρχές, αυτοί.. ως προς τη μη εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης) αμελούν... δια την όποια μέριμνα επίλυσης του προβλήματος, για την τήρηση και προστασία δηλαδή, της διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος.

 

Πρόταση.

1.Άμεση διακοπή, της χρήσης των πυροσβεστικών κρουνών, από τους μη δικαιούχους. Επίσης, να τοποθετηθεί ο μετρητής στον πάροχο (δεξαμενή), όπως έχει ζητηθεί, με απόφαση! & μετρητές νερού σε κάθε λήπτη (πάρκα, εκκλησίες κ.λ.π.) έστω και αν, αυτός ως λήπτης.. δικαιωματικά δεν πληρώνει. Μοναδικό ζητούμενο της διαδικασίας αυτής, είναι, το να καταγραφεί η όποια πιθανή απόκλιση, μεταξύ παρόχου και καταναλωτή. Έπειτα να ερευνηθεί το θέμα, και εφόσον έχει προστατευτεί… πια το κοινωνικό αγαθό, σε επόμενο στάδιο να υπάρξουν μειώσεις στις τιμές, στα πλαίσια πάντα της ανταποδοτικότητας, σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές τις τιμές που ούτως ή άλλως θα ζητηθούν λίαν συντόμως.

2. Η  άμεση εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης, ώστε να υπάρχει η απόλυτη διαφάνεια.

 

Επίλογος:

1.      Φοινικοειδή-πεπραγμένα: Καμία ουσιαστική αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού & γενικά των εχθρών των φοινικοειδών, με πρότερο σκοπό την προστασία αυτών των δέντρων. Με την πρόφαση εκ του δήμου,  ότι, αφού ο ιδιώτης ως ιδιοκτήτης του κάθε φοίνικα, δεν έχει τη διάθεση να καταπολεμήσει τον ‘’εχθρό του φυτού’’ τον ιδιωτικό του χώρο. Τότε!  είναι περιττή η όποια αντιμετώπιση από πλευράς του δήμου, το τελευταίο σε ότι αφορά τα φυτά, που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους!                

Απολογισμός: Ριζική καταστροφή των φοινικοειδών, ειδικά! αυτών, που βρίσκονται εκτός του κέντρου του δήμου Ναυπλιέων……                     Πρόταση: Άμεση αποκατάσταση των φυτών αυτών, με άλλα ανθεκτικά.

2.      Επούλωση λάκκων-πεπραγμένα: Η επούλωση λάκκων, έχει ολοκληρωθεί εν μέρει. Εκτός έργου της επούλωσης, έχουν μείνει τα σημεία: 1. Από το πάρκο Γκάτση με κατεύθυνση προς την οικία της κ. Κανέλας Τζιάρου, 2. Σε διάφορα σημεία, εντός του οικισμού 3. Από το 1ο Αγγελοπούλειο δημοτικό σχολείο με κατεύθυνση προς Κουρτάκι το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ, έως τον Ανάβαλο. Απομένει λοιπόν, το κομμάτι από τον Ανάβαλο έως τον παλιόμυλο.                                                                                                         Σημείωση: Έντονο πρόβλημα παρατηρείται, στον δρόμο από το 1ο Αγγελοπούλειο δημοτικό σχολείο με κατεύθυνση προς τον δρόμο των αρχαιοτήτων, λόγω του ότι, από το σημείο αυτό έχει διέλθει ο αγωγός του νερού της Λέρνης, και στο <<κανάλι>> αυτό (κάτω του οδοστρώματος), λόγω του φόρτου του οδοστρώματος, έχει γίνει καθίζηση. Ίσως, ως έργο που έχει εκτελεστεί.. να υπάρχει σχετική εγγύηση αντοχής επί του έργου, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση.                                                                                         Απολογισμός: Μη ολοκλήρωση έργου.                                                        Πρόταση: Η ολοκλήρωση της επούλωσης χωρίς εξαιρέσεις, με αυτοψία του Προέδρου της Τ.Κ. Ανυφίου και η έκδοση από αυτόν, σχετικού εγγράφου μετά το πέρας των εργασιών, κατά τα προβλεπόμενα (καλή ή κακή εκτέλεση έργου, είδος τάπητα κ.λ.π. πληροφορίες). Επίσης, όπως ενημερωθεί, εγγράφως ο εκτελεστής του έργου, του αγωγού της Λέρνης, ώστε στα προβληματικά σημεία καθίζησης, να επέμβει, ώστε να επιδιορθώσει το οδόστρωμα, αυτό σε περίπτωση που είναι εντός εγγύησης,  χωρίς την επιβάρυνση της Τ.Κ.                                                                                                     Υποσημείωση: Είχαν ενημερωθεί,  σε καιρό προεδρίας μου, σχετικά, και εγγράφως τόσο αυτός! όσο και η Τ.Υ.

3.      Κοινοτικό κατάστημα, πεπραγμένα: Το κοινοτικό κατάστημα το έβαλα σε δεύτερο πλάνο,  διότι η παρατυπία πάει σύννεφο, ευθύνες υπάρχουν τόσο στο δημοτικό συμβούλιο (στο προηγούμενο και σε αυτό) όσο και στις ελεγκτικές αρχές. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει, είναι πολύ σημαντικά, από την άλλη, εγώ δεν έχω τη διάθεση να αναζητήσω τη ποινική δίωξη κάποιου, χωρίς όμως.. να αποκλείω και αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται.                                                                                    Απολογισμός: Οι όποιες σχετικές ενέργειες! δεν έχουν καμία σύνδεση ή σχέση με την όποια νομιμότητα.-                                                                                                     Πρόταση: Βάση των στοιχείων τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο αρχείο της Τ.Κ. Ανυφίου, όπως ανακινηθεί το θέμα, ώστε να επέλθει η σχετική νομιμότητα και να επιστραφούν τα δαπανημένα χρήματα επιδιόρθωσης του χώρου, στα δημόσια ταμεία, όπως ο νόμος ορίζει.

4.      Βλάβες άρδευσης, πεπραγμένα: Σε καιρούς προεδρίας μου, λόγω των αδιάφανων διαδικασιών του πράγματος, δεν συμμετείχα καν σε αυτό το τομέα (μνημονεύεται τούτο, και στο πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με αριθ. Πρωτ. 54-29/08/2014). Σε καιρό λοιπόν προεδρίας μου, κάποιοι κύριοι θέλησαν… και έδωσαν εντολή επιδιόρθωσης βλαβών. Τότε! ως όφειλα, αρνήθηκα την όποια εμπλοκή της Τ.Κ., και πως αλλιώς; αφού δεν είχα γνώση των εργασιών! Ως μέλος πια της Τ.Κ. Ανυφίου, καλέστηκα σε συμβούλιο,  προκειμένου να καλύψουν αυτές τις κομπίνες, οι οποίες έγιναν, επί καιρού προεδρίας μου! Τότε! που αρνήθηκα να γίνω συνένοχος. Αφού λοιπόν εκ νέου καλέστηκα, έτσι και τοποθετήθηκα, εγγράφως! όμως η πλειοψηφία είχε άλλη γνώμη. Η διαδικασία συνεχίζεται.                        

Απολογισμός: Αδιαφανείς διαδικασίες.-

Πρόταση: Έλεγχος των λεγομένων, και η αναζήτηση ευθηνών, ακόμα και κατά εμού, του ιδίου.                                                                                        

5.      Επιχειρησιακό πρόγραμμα, πεπραγμένα:  Ο δήμος Ναυπλιέων, αγνόησε επιδεικτικά το σχεδιασμό 5ετιας.                                                         Απολογισμός: Η μη σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος, το πιθανότερο είναι,  να  έχει ολέθρια αποτελέσματα, σε ότι αφορά το σχεδιασμό ανάπτυξης του τόπου, σε επίπεδο Τ.Κ. και ευρύτερα σε επίπεδο δήμου.                            Πρόταση: Έως το τέλος του 1016 και αρχές 2017, τότε που χρονικά επιτρέπεται πια, η διόρθωση αυτής της παράβλεψης. Προτείνω να συνταχτεί Τεχνικό Πρόγραμμα, για το τρέχον έτος, προκειμένου! να διασωθούν διάφορες καταστάσεις που εκκρεμούν, Ε.Σ.Π.Α. κ.λ.π.

6.      Γήπεδο μπάσκετ, στο χώρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου, πεπραγμένα.      Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αν και είχαν ‘’ειπωθεί’’ κάποια πράγματα, περί της ανταποδοτικότητας! προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, μετά από την όποια παραχώρηση χώρου από πλευράς της ποδοσφαιρικής ομάδας, και ενώ είχε συμφωνηθεί!!! πριν την οποία συμφωνία! να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, προκειμένου! οι κάτοικοι να ενημερωθούν και ύστερα να συμφωνήσουν ή όχι με την όποια παραχώρηση. Παρόλα αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προχωρά προφανώς αυθαίρετα, σε κινήσεις… Αποτέλεσμα αυτού, είναι, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, να έχει δικαιολογημένα δυσανασχετήσει.                                                                                                        Απολογισμός: Μη μέριμνα! από τον δήμο, προστασίας του χώρου! αν και έχει γνώση του θέματος...! Δικαιολογημένος προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας, από την έναρξη των εργασιών. Μη ουσιαστική ανταπόδοση (σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει), από την  παραχώρηση της όποιας, έκτασης.                                                                                                Πρόταση: Στήριξη της Απόφασης της ποδοσφαιρικής ομάδας, σε επίπεδο δήμου. Εμπλοκή της Τ.Κ. Ανυφίου, ως δικαιούχος! Διότι, το γήπεδο μπάσκετ που είναι προς απαλλοτρίωση! έχει κατασκευαστεί!! με κονδύλια της Τ.Κ. Ανυφίου, υποχρεούμαστε εκ των πραγμάτων! ως Τ.Σ., να προστατέψουμε το δημόσιο χρήμα το οποίο έχει δαπανηθεί, για την εν λόγω κοινωφελή! κατασκευή. Καμία παραχώρηση χώρου, εφόσον δεν υπάρχει ανταποδοτικό όφελος (νερό ή γήπεδο). Όλα αυτά, με γνώμονα, ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη διαδημοτική συνεργασία, αν υπάρξει.., μπορούν όλα τα προβλήματα να επιλυθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα επιλυθεί το θέμα,  δια της δικαστικής οδού.-                                                                                                 Αντιπρόταση: Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη στήριξη από τους αρμόδιους φορείς. Προτείνεται η συλλογή υπογράφων, δια τη προστασία του χώρου.

7.      Κοιμητήριο - πεπραγμένα,

Στα του κοιμητηριού το μόνο που υπάρχει είναι πληροφορίες,  αδιασταύρωτες. Είναι θέμα προς διερεύνηση, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2016.

 

Ειδικός απολογισμός πεπραγμένων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, με αριθ. Πρωτ. 54-29/08/2014.

Θεματολογία σε ενότητες:

1.      Η 1η ενότητα, έχει να κάνει, με την ενημέρωση της καταπάτησης δημόσιας περιουσίας από αγροτικό συνεταιρισμό της περιοχής. Η ενημέρωση αυτή αγνοήθηκε κατά βούληση. Η έρευνα συνεχίζεται.

2.      Η 2η ενότητα, αφορά την ενημέρωση στον τομέα της ύδρευσης. Η Τ.Κ. Ανυφίου συνεχίζει έως ακόμα και σήμερα, να υδροδοτείται με ακατάλληλο νερό. Τα εκκρεμή έργα, ακόμα δεν έχουν εκτελεστεί, αυτά είναι: 1. Η  αλλαγή του αγωγού από το 1ο Αγγελοπούλειο δημοτικό σχολείο έως το γεφύρι στο Πλατανίτι (κρίνεται αναγκαίο, λόγω των συχνών βλαβών σε αυτό το κομμάτι), 2. Η υδροδότηση του Άγιου Σπυρίδωνα, 3. Η αλλαγή του αγωγού στα Καφανταρέικα, 4. Η ολοκλήρωση της λειτουργίας των πιεστικών της δεξαμενής (εκκρεμεί η μεταφορά του ενός πιεστικού στο προστατευμένο από βροχή και κλοπές χώρο, το σύστημα λειτουργεί).

3.      Η 3η ενότητα, αφορά την ενημέρωση σχετικά με την άρδευση. Στα σχετικά πεπραγμένα, υπάρχει αγνόηση  κατά βούληση κάθε ενημέρωσης. Ο κανονισμός άρδευσης δεν λειτουργεί, τα παράπονα μη πρόσβασης στην ενημέρωση, σε ότι αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, συνεχίζονται.

4.      Η 4η ενότητα, αφορά το θέμα του φωτισμού. Ο φωτισμός συνεχίζει να υπολειτουργεί, όσο για τα μέσω αυτής της ενότητας καταγγελλόμενα; δεν φαίνεται να προχωρούν…

5.      Η 5η ενότητα αφορά τους κήπους. Φαίνεται, πως από πλευράς εργολάβου, τα πράγματα προχωρούν ορθά. Υπάρχει μια ένσταση, σε ότι αφορά τα φοινικοειδή και την καταπολέμηση των ασθενειών τους.  Λόγω των σε μεγάλη έκταση καταστροφών, επιβάλλεται η περεταίρω έρευνα.

6.      Η 6η ενότητα, αφορά τις καθαριότητες. Η μείωση του προσωπικού, λόγω: 1.  Μετάθεσης μετά από αίτημα τους, 2. Η εσωτερική μετακίνηση.. σε γραφεία,  σε θέση προϊσταμένων, χωρίς οι κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν… να καλύπτονται. Όλα αυτά επιβαρύνουν  αρνητικά τις καθαριότητες. Τα προβλήματα λοιπόν παραμένουν με αυξητική πορεία-τάση.

7.      Η 7η ενότητα, αφορά τον τεχνητό εμπλουτισμό. Δεν! υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν, ότι το θέμα του εμπλουτισμού, συνεχίζει και προχωρά.

8.      Η 8η ενότητα, αφορά την κλοπή νερού από τους πυροσβεστικούς κρουνούς. Η αρρωστημένη-άδικη αυτή κατάσταση, η οποία διαφοροποιεί τους πολίτες.. συνεχίζει να λειτουργεί. Η αδράνεια που έχουν επιδείξει, οι αρμόδιοι: Ο δήμος Ναυπλιέων, οι κατά καιρούς υδρονομείς και οι ελεγκτικές αρχές  (στον τομέα της άρδευσης και στα σχετικά με τη μη τήρηση του Κανονισμού), όσο και η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. η Π.Υ., η Εισαγγελική & η Αστυνομική Αρχή (στον τομέα της χρήσης των πυροσβεστικών κρουνών από μη δικαιούχους), είναι χαρακτηριστική.

9.      Η 9η ενότητα, αφορά την εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ με αριθ. 3603/2007. Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ας μεριμνήσουν.

10.  Η 10η ενότητα αφορά τα κοιμητήρια. Στα κοιμητήρια η κατάσταση, σύμφωνα πάντα με τα κατά καιρούς λεγόμενα.. διάφορων κατοίκων, φαίνεται να  παραμένει, αδιαφανή. Ως αντιπολίτευση, κατά το έτος 2015 δόθηκε μια  περίοδος χάριτος. Κατά το τρέχον έτος, το θέμα θα ερευνηθεί σε βάθος. Αν! σε περίπτωση, μέσα από την έρευνα, βρεθεί κάτι το μεμπτό, τότε θα αναζητηθούν οι απαραίτητες, κατά το νόμο, ενέργειες.

11.  Η 11η ενότητα, αφορά το 1ο Αγγελοπούλειο δημοτικό σχολείο. Όλα βαίνουν απ’ ότι φαίνεται, καλώς. Υπάρχει ωστόσο, από πλευράς μου ως  αντιπολίτευση, διάχυτη  ανησυχία. Αυτή η ανησυχία πηγάζει…,  λόγω της μη σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-16-17-18-19-20 από πλευράς του δήμου Ναυπλιέων. Μια παράβλεψη, η οποία ίσως..;! να έχει ολέθριες επιπτώσεις, σε ότι έχει να κάνει με την διακοπή των διεργασιών.. δια την επέκταση του σχολικού συγκροτήματος, γιατί ΟΧΙ; και με την ανάπτυξη του τόπου, γενικότερα.

12.  Η 12η ενότητα αφορά τα πάρκα και τις παιδικές χαρές. Όπως τότε, έτσι και τώρα, παραμένουν σφραγισμένοι ως χώροι, και απαλλαγμένοι από καθαριότητες. Συνέπεια αυτού; οι χώροι να παρουσιάζουν τριτοκοσμικές εικόνες, με αποτέλεσμα οι πολίτες (ανήλικοι και ενήλικοι), να έχουν λιγότερους χώρους για χρήση.

13.  Η 13η ενότητα αφορά τα ρέματα. Τα ρέματα παραμένουν ως είχαν,  παράνομες χωματερές. Με αυτό να έχει ως συνέπεια να επιβαρύνεται ίσως,  ο υδροφόρος ορίζοντας και να εγκυμονούν εποχιακοί κίνδυνοι, πλημύρες και πυρκαγιές.

14.  Η 14η ενότητα αφορά την παραβατικότητα. Η παραβατικότητα εξακολουθεί να υπάρχει, σε μεγάλη συχνότητα. Η ενημέρωση ύπαρξης, Απόφασης με θέμα <<περί της Συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας>> εκκρεμεί, αν και θα μπορούσε αυτό ως μέτρο, από μόνο του, να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο, δια τη μείωση-αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

15.  Η 15η ενότητα, αφορά την ενημέρωση Απόφασης, σχολικής αργίας προς τιμήν του ευεργέτη της περιοχής και όχι μόνο! στον ιδρυτή του Αγγελοπούλειου ιδρύματος, κ. Αδριανού Αγγελόπουλου. (Ενός ιδρύματος,  που αν και έχει αγνοηθεί επί σειρά ετών, τώρα πια έχει βγει στο προσκήνιο και ίσως αντί για ΕΣΠΑ, να καλεστεί το εν λόγω ίδρυμα να κατασκευάσει το σχολικό κτίριο εξ ολοκλήρου, πράγμα που με βρίσκει αντίθετο, όπως άλλωστε εγγράφως, έχω δηλώσει).

16.  Η 16η ενότητα, παρουσιάζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2011-12-13-14. Το επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα, συντάθηκε κατόπιν δημόσιας προσκλήσεως και δια της συμμετοχής μεγάλου αριθμού των φορέων και κατοίκων του τόπου. Ήταν όπως αποδείχτηκε ωφέλιμο, το ότι μνημονεύτηκε ειδικά ως θέμα, κατά το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής, για τεχνικούς λόγους...

17.  Η 17η ενότητα παρουσιάζει την κατάσταση των δρόμων και την επούλωση των λάκκων. Η επούλωση των λάκκων, όπως τότε, έτσι και τώρα, έχει μεγάλες ομοιότητες όσο αφορά την εκτέλεση της εργασίας... Η πρώτη επούλωση λάκκων, το έτος 2015, έγινε με ανακυκλωμένο τάπητα, πράγμα που με κάνει να έχω αμφιβολίες σε ότι αφορά την αντοχή του έργου. Χαρακτηριστικό κομμάτι, είναι η γωνία του Ιωάννη Μητροσύλη, η οποία έχει καταντήσει άλυτο πρόβλημα.

18.  Η 18η ενότητα περιλάμβανε την παράδοση όλων των εγγράφων της Τ.Κ. Ανυφίου.

19.                      Η 19η ενότητα, περιλάμβανε, την παράδοση του Κανονισμού Λειτουργιάς των Τοπικών Κοινοτήτων. Θα αποδειχτεί πολύτιμο στην πορεία, τόσο για τη λειτουργία του Τ.Σ. όσο και για τη τήρηση των διαδικασιών…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, είχε ως γνώμονα την κείμενη νομοθεσία, και μόνο, επίσης τηρήθηκαν τα χρονικά περιθώρια.

Περί των χρονικών ορίων:  1. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο, δεν συνεδριάσει το αργότερο σε έξι (6) μέρες από την υποβολή της αίτησης, τότε, συνέρχεται από αυτούς που υπέβαλαν την αίτηση, δηλαδή από έμενα.. άρθρο 95 παρ. 2 του ν.3463/2006, 2. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση, του Απολογισμού των Πεπραγμένων, κανόνας είναι, να ανακοινωθεί η πρόσκληση δεκαπέντε (15) μέρες τουλάχιστον! πριν την ημερομηνία σύγκλησης του συμβουλίου, έτσι και έπραξα.

Την 23η/12/2015, ως Μέλος του Τ.Σ. της Τ.Κ. Ανυφίου και ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, παρέδωσα στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Ανυφίου, μέσω του γραμματέα του Τ.Σ. κ. Δ. Διαλιάτση, ο οποίος και πρωτοκόλλησε και διαβίβασε, το αίτημα πραγματοποίησης της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης,  με την ονομασία <<Απολογισμός Πεπραγμένων (Δημοτικής) Κοινοτικής Αρχής>>, αφού ο χρόνος παρήρθε χωρίς να συγκληθεί το Τ.Σ.  σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.  2 του ν.3463/2006, ως κάτοχος του 1/3 του Τ.Σ. και χωρίς!  ομολογουμένως να προσκαλέσω τον ίδιο μου τον εαυτό, σε συνεδρίαση.. αν και μου πέρασε απ το μυαλό. Κατόπιν τούτου, συνέταξα τον παραπάνω Απολογισμό των Πεπραγμένων της (Δημοτικής) Κοινοτικής Αρχής έτους 2015! Και ούτε μιας μέρας, του έτους 2016.

Ο απολογισμός τούτος λοιπόν, κάνει αναφορά στο έτος 2015, και μόνο!

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι προϊόν έρευνας. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται,  μπορεί ο καθείς να τα διαψεύσει. Εντούτοις, αν και η νομοθεσία το επιβάλει, δεν καλέστηκαν από μέρους μου ως αντιπολίτευση, οι φορείς του τόπου, προκειμένου να υποβάλουν τις όποιες σκέψεις τους, για δυο λόγους: 1ος θεωρώ αδιανόητο να κάνω τέτοιου είδους αντιπολίτευση έστω και αν ο νόμος μου επιτρέπει, 2ος αρνούμαι να φέρω σε δύσκολη θέση τους φορείς και τον Πρόεδρο της Τ.Κ.  Πάραυτα, οφείλω όπως εκτελέσω όλα όσα ο νόμος μου επιτρέπει, στα πλαίσια πάντα της νομιμότητας. Ελπίζω, στο έτος που διανύουμε, η συμπολίτευση όπως συγκαλέσει την εν λόγω διαδικασία, τότε θα δηλώσω παρών. Ερήμην της όμως! αδυνατώ να ανταπεξέλθω.

Η παρούσα, όπως πρωτοκολληθεί και τοποθετηθεί στα αρχεία της Τ.Κ. Ανυφίου.

Θα πρότεινα, η παρούσα, να πάει στις ελεγκτικές αρχές για έλεγχο νομιμότητας ή ακόμα και στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα πρέπει, όπως και να χει, να κινηθούν οι όποιες διαδικασίες, από εσάς! δια τον απόλυτο έλεγχο της νομιμότητας της περίπτωσης τούτης, το απαιτώ!  Διότι, δεν έχω πρόθεση ακόμα και για το καλό του τόπου, για το οποίο και μόνο ασχολούμαι, να υποπέσω σε ωμή παράβαση καθήκοντος. Όπως και να χει, αν σε περίπτωση η παρούσα ακυρωθεί… θα έχει αναρτηθεί, τουλάχιστον! το www.anufi.gr.gg και ας παραμείνει τότε, στο πάνθεον του χρόνου που έχασα, ως; απλή αρθρογραφία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Μ.Τ.Σ./Τ.Π. Τ.Κ. ΑΝΥΦΙΟΥ

 

 

 

 

                       ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

Comments on this page:
Comment posted by VawDiagegenue( mkbyuwaigissiobgmail.com ), 09/28/2020 at 9:22am (UTC):
cashman casino slots http://onlinecasinouse.com/# - best online casinos gold fish casino slots slots games http://onlinecasinouse.com/#

Comment posted by VawDiagegenue( uczhtwaigissiobgmail.com ), 09/16/2020 at 6:48pm (UTC):
online casino <a href=" http://onlinecasinouse.com/# ">slots for real money </a> casino blackjack http://onlinecasinouse.com/#Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:
 
  The loginbox won't be displayed, because the extra "Member area" isn't activated!  
Facebook 'Like' Button  
 
 
είσαι ο 1 visitors (12 hits) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free